Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Buss & tåg

Det är enkelt att ta sig fram i Mjölby kommun. Vi har många mil cykelväg och en väl utbyggd kollektivtrafik. E4, riksväg 32 och 50 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen. Pendeltågstrafik finns tillgänglig i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Härifrån reser du bekvämt till exempelvis Linköping, Norrköping eller Motala.

Kollektivtrafik

Östgötapendelns tåg går mellan Norrköping och Motala/Tranås med stationer i Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby (Boxholm, Tranås) och Skänninge.

Östgötatrafikens landsortsbussar ger boende på mer avskilda platser möjlighet att resa. Bussarna stannar på fler hållplatser än expresstrafiken och restiden är mindre prioriterad.

I Mjölby tätort kan du åka med traditionell linjetrafik och anropsstyrd trafik, på Östgötatrafikens webbplats kan du läsa hur det går till.

Kompletteringstrafik är kollektivtrafik i områden som saknar linjetrafik med buss eller tåg. Kompletteringstrafiken körs i områden där det finns fast boende som har två kilometer eller mer till hållplats för allmän kollektivtrafik. Tider, priser och mer information finns hos Östgötatrafiken.

Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts och busskort

Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Allt om skolskjuts i Mjölby kommun