Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel. 

Se film om solel från Energikontoret Östra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller tips för privatpersoner

Solceller tips för bostadsrättsföreningar

Solceller för företag

Kolla hustakets solförmåga på solkartan

Går du i solels-tankar? På solkartan kan du som fastighetsägare se din möjlighet att producera egen solel.

Sök upp ditt hus på solkartan och klicka på taket. Kartans färgmarkeringar visar takets förmåga att producera solel.

Gå till solkartan Länk till annan webbplats. (gis-applikation öppnas)

Om det är svårt att se kartan, testa att byta webbläsare.

Välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivaren för mer vägledning. Kontaktuppgifter finns längst ned här på sidan.

Fler tips om solenergi

Grön skatteväxling

Privatpersoner kan skatteväxla 15 procent vid köp av en solcellsanläggning. Avdraget gäller arbete och material. I en solcellsoffert ingår normalt även transport och projektering. Den omfattas inte av den gröna skatteväxlingen, dchablonavdraget blir därmed 14,55 procent på hela solcellsofferten. Du kan även skatteväxla 50 procent för batterilösning och laddboxar/laddstolpar.

Energimyndighetens solelsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad