Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel. 

Se film om solel från Energikontoret Östra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solceller tips för privatpersoner

Solceller tips för bostadsrättsföreningar

Stöd för solceller

Det finns ett statligt stöd att söka för installation av solceller, det finns även möjlighet att sökta ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen. Dock kan man INTE få både investeringsstödet och ROT. Du kan ansöka och få ROT för att sedan om du blir erbjuden investeringsstödet betala tillbaka ROT och istället välja investeringsstödet.

Länsstyrelsen om stöd till solcellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimyndighetens solelsportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 0142-857 58 eller 0706- 09 07 00