Skidspår och spolade isar

Här finns uppgifter om de isbanor och skidspår kommunen ansvarar för.

Isbanor

På dessa platser är det kommunen som spolar och skrapar isar när vädret tillåter:

Eldslösaparken, Mjölby
Bjälbotullskolan, Skänninge
Klämmestorpsområdet, Mantorp
Väderstad IP, Väderstad

Isarna spolas inte under pågående snöfall eller vid plusgrader.

Skidspår

Kommunen ansvarar för att spåra upp skidspår vid Vifolkavallen.

Det är 2,5 kilometers spåret som spåras med dubbelspår.
Spårning av dubbelspår sker under förutsättning att det finns tillräckligt mycket snö.

Du känner väl till att spåren endast är till för skidåkning, vill du promenera i motionsspåren så ombeds du att gå vid sidan av spåren. Tack för visad hänsyn!

Rutiner för spårning av skidspår

Snöröjning och halkbekämpning har högsta prioritet!

För att det ska vara möjligt att spåra ska det ha kommit cirka 15-20 centimeter snö.

Spårning av kommunens skidspår påbörjas när snöröjning och halkbekämpning är utförd på gator, vid fastigheter och i parker.
Det kan därför dröja ett par dagar efter ett snöfall innan vi är igång med spårningen.

Det är samma personal som ser till att du kommer fram på cykelvägar som sedan preparerar spår och isar.

Själva spårningen tar olika lång tid beroende på väderlek och snökvalitet. Är det kallt och snön är väldigt luftig måste man först packa snön flera gånger innan man kan köra upp spår.
Är det däremot runt noll så att snön sjunker ihop av sig själv kan det räcka med en packning och sedan spårning, vid dessa förhållanden blir spåren färdig fortare.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

Senast publicerad