Mjölby kommun, länk till startsidan

Lundbybadets behandling av personuppgiter

Vi är måna om din integritet och att du ska vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Det är kultur- och fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig över de personuppgifter vi hanterar i vårt kundregister.

I EU:s Dataskyddsförordning ställs krav på hur personuppgifter ska behandlas. Förordningen ska bland annat skydda dig så att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Här kan du ta del av hur din personliga information behandlas och skyddas.

Hantering av personuppgifter

Hur får vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna får vi direkt från dig när du blir kund hos oss, vid personligt besök på anläggningen eller då du skapar ett personligt konto via vår webbokning. Dina personuppgifter registreras i ett kundregister. I samband med registreringen skriver du som kund under ett abonnemangsavtal.

Vi kan också få dina personuppgifter från din arbetsgivares friskvårdsleverantör (till exempel Benify, Wellnet), när du via dem registrerat dig för köp av träningskort på Lundbybadet.

Vilka personuppgifter lagrar Lundbybadet?

Vi behandlar dina personuppgifter - såsom personnummer, kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer), foto och et cetera. Vidare behandlas ditt tilldelade kundnummer, entrékortets kortnummer, fakturainformation, eventuellt autogiromedgivande, besökshistorik och köphistorik.

Genom att logga in på "Mina sidor" kan du se vilka personuppgifter som finns lagrade, där ser du även din besökshistorik.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera ditt abonnemang och för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det innebär att vi ska ta rätt betalt av dig, kunna utföra kreditkontroll samt för att fullgöra våra åtaganden mot dig (det vill säga för att fullgöra vårt avtal) och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi kan behöva kontakta dig via SMS och/eller e-post om vi behöver nå dig snabbt med information, till exempel om ett pass du bokat är inställt, därför är även dessa uppgifter av värde för oss.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Vem kan få tillgång till personuppgifterna?

Uppgifterna lagras inom EU och behandlas av Lundbybadet i Mjölby kommun. Leverantören av vårt it-system, som vi behöver för vår verksamhet, kommer åt systemet vid vissa supportärenden. Vår och din bank får tillgång till personuppgifterna vid autogiro.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Du har rätt att

  • Ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av din behandling.
  • Göra invändningar mot vår behandling.
  • Du har även rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag.

Rätten att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran, då annan lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifterna bevaras.

Säkerhet vid kortköp

För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att informationen sker via en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående.

Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI som kortbolagen VISA och MasterCard står bakom. Detta innebär att dina betalkortsuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt.

När du handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun, organisationsnummer: 212000-0480. Om du har frågor, klagomål eller vill ha ett registerutdrag är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, e-post: kulturofritid@mjolby.se eller Mjölby kommuns dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@mjolby.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydssmyndigheten IMY.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?