Mjölby kommun, länk till startsidan

Bidrag till föreningar

Här hittar du information om hur du söker föreningsbidrag. En del av stödet är direkta bidrag, men kommunen tillhandahåller också kommunala lokaler och anläggningar med subventionerade hyror. Även föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar kan få stöd.

Kommunala bidrag

Ansök om föreningsbidrag via länken.

Dessa bidrag får du än så länge ansöka om på avsedd blankett:

 • Utrustnings- och inventariebidrag: Kan sökas av registrerad förening som stöd för inköp av utrustning och inventarier. Exempelvis möbler, datorer, verksamhetsspecifik utrustning (ej av förbrukningskaraktär), hjälpmedel för funktionsnedsatta. Ansök med kommunens blankett, ansökningar behandlas löpande.
  Ladda ner ifyllbar pdf - utrustnings- och inventariebidrag Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Arrangemangsbidrag: Kan sökas av registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang. Ansökningar behandlas löpande. Ansök med kommunens blankett alternativt genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande.
  Ladda ner ifyllbar pdf - arrangemangsbidrag Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Utvecklingsbidrag/projektstöd: Kan ansökan av registrerad förening som stöd för att kunna utveckla och bedriva verksamhet som normalt inte ingår i föreningens utbud. Det kan exempelvis vara ett projekt, riktade insatser mot en bestämd målgrupp, insatser i ett specifikt bostadsområde etcetera. Ansökningar behandlas löpande under året. Varje ansökan åtföljs av ett dialogmöte. Plan för utbetalning och verksamhetsuppföljning bestäms specifikt för respektive ansökan. Ansök med kommunens blankett. Villkor anges i blanketten.
  Ladda ner ifyllbar pdf - utvecklingsbidrag/projektstöd Pdf, 220.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Anläggningsstöd: Kan sökas av registrerad förening som stöd till nya aktivitetsmiljöer, om- och tillbyggnader, renoveringar, energi och hållbarhetsprojekt, säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder.
  Ansökningar behandlas löpande under året. Varje ansökan åtföljs av ett dialogmöte. Plan för utbetalning och verksamhetsuppföljning bestäms specifikt för respektive ansökan. Ansök med kommunens blankett. Villkor anges i blanketten.
  Ladda ner ifyllbar pdf - anläggningsstöd Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du väljer att skicka in din ansökan via e-post vill vi att du skickar den till vår funktionsbrevlåda: kulturofritid@mjolby.se

 1. ladda ner dokumentet
 2. spara det på din dator
 3. fyll i avsedda fält
 4. spara dokumentet med nytt unikt namn
 5. bifoga det ifyllda dokumentet i ett mejl

Vilka kommunala bidrag kan man söka eller tilldelas?

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag krävs att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister. För att bli godkänd och registrerad ska protokoll från möte vid föreningens bildande alternativt årsmöte, stadgar samt intyg om organisationsnummer lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen ska också göra en föreningsregistrering via föreningsregistret på kommunens hemsida.

Fullständiga kriterier för respektive bidrag hittar du i våra bidragsregler.

 • Verksamhetsbidrag (senast 25 februari)
 • Hyresbidrag (senast 1 april)
 • Driftbidrag (avtalsstyrd)
 • Bidrag till funktionsrättsförening (avtalsstyrd)
 • Bidrag till pensionärsförening (avtalsstyrd)
 • Bidrag till hembygds- och bygdegårdsförening (avtalsstyrd)
 • Bidrag till Sverok (efter årlig redovisning från Sverok)
 • Utvecklingsbidrag/projektstöd (löpande ansökan)
 • Utrustning/inventariebidrag (löpande ansökan)
 • Arrangemangsbidrag (löpande ansökan i god tid före arrangemanget)
 • Anläggningsstöd (löpande ansökan, åtföljs av dialogmöte)

Regionala bidrag

Region Östergötland har en sida om finansiellt stöd för bland annat föreningar och organisationer.

Region Östergötland, stöd och finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga bidrag

Allmänna arvsfonden har en sida där man kan ansöka om pengar om man en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning eller arbetar på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening.

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Bidrag ska gå till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Andra områden är internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+ och projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?