Mjölby kommun, länk till startsidan

Bidrag till föreningar

Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år ungefär fyra miljoner kronor till kommunens ideella föreningar och studieförbund. En del av stödet är direkta bidrag, men kommunen tillhandahåller också kommunala lokaler och anläggningar med subventionerade hyror. Även föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar kan få stöd.

Webbansökan

Kommunla, regionala och övriga bidrag

Vissa kommunala bidrag kan du ansöka om direkt på webben, för andra ska du använda kommunens blanketter.

Du kan också ansöka om pengar från Region Östergötland, Allmänna arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Se nedan.

Vilka kommunala bidrag kan man söka eller tilldelas?

Fullständiga kriterier för respektive bidrag finns i webbansökan föreningsbidrag (se länk ovan). I texterna nedan finns en kortare beskrivning av bidragen.

Allmänna bestämmelser - bidragsregler

 • Verksamhetsbidrag: Kan sökas av registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år och av registrerad förening (ej handikappförening) med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ansök via webbansökan senast 25 februari.
 • Hyresbidrag: Kan sökas av registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år som hyr extern lokal (ej kommunala lokaler). Ansök via webbansökan senast 25 februari.
 • Driftbidrag: Kan sökas av registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år som svarar för drift av egen anläggning. Bidraget regleras via avtal. För ny anläggning sker ansökan löpande genom kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Elitbidrag: Elitbidraget i dess nuvarande form har upphört och en utredning kring bidragets framtida utformning kommer att ske.
 • Bidrag till handikappförening: Kan sökas av registrerad handikappförening med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ansök via webbansökan senast 1 april.
 • Bidrag till pensionärsförening: Kan sökas av registrerad pensionärsförening med riktad verksamhet för målgruppen pensionärer. Ansök via webbansökan senast 1 april.
 • Bidrag till hembygds- och bygdegårdsförening: För vård och bevarande av kulturanläggningar samt stöd för verksamhet som bedrivs vid anläggningarna. Bidraget söks inte. Föreningarna får bidrag enligt en modell som bestämts av hembygdsrådet och kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Bidrag till Sverok: Stöd till Sverok och dess medlemsföreningar inom Mjölby kommun som bedriver verksamhet inom Sveroks hobbygrenar. Bidraget söks inte. Sverok redovisar årligen till kultur- och fritidsförvaltningen sin verksamhet under föregående år.
 • Utrustnings- och inventariebidrag: Kan sökas av registrerad förening som stöd för inköp av utrustning och inventarier. Exempelvis möbler, datorer, verksamhetsspecifik utrustning (ej av förbrukningskaraktär), hjälpmedel för funktionsnedsatta. Ansök med kommunens blankett, ansökningar behandlas löpande.
  Ladda ner ifyllbar pdf - utrustnings- och inventariebidrag Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Arrangemangsbidrag, kultur: Kan sökas av registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom kulturområdet. Ansökningar behandlas löpande. Ansök med kommunens blankett alternativt genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande.
  Ladda ner ifyllbar pdf - arrangemangsbidrag kultur Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Arrangemangsbidrag, idrott och fritid: Kan sökas av registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom området idrott och fritid. Ansök med kommunens blankett alternativt genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande.
  Ladda ner ifyllbar pdf - arrangemangsbidrag idrott och fritid Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Innovationsbidrag: Kan sökas av registrerad förening med goda idéer där verksamheten eller aktiviteten inte ryms i andra bidragsformer. Ansök genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande. Ansökan ska innehålla verksamhetsbeskrivning, syfte, mål och ekonomisk kalkyl.

Regionala bidrag

Region Östergötland har en sida om finansiellt stöd för bland annat föreningar och organisationer.

Region Östergötland, stöd och finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga bidrag

Allmänna arvsfonden har en sida där man kan ansöka om pengar om man en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning eller arbetar på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening.

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Bidrag ska gå till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Andra områden är internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+ och projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?