Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Samarbete med polisen för tryggare kommun

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Mjölby kommun och polisen samverkar och har nära kontakter med varandra sedan många år tillbaka. Det handlar om att skapa en gemensam lägesbild över vad som händer i kommunen och vad man ska göra, på kort och på lång sikt, för att det ska vara tryggt här.

Morgan Lantz är säkerhetschef på Mjölby kommun. Han berättar att det kan vara svårt för invånarna att veta vilket ansvar kommunen har och vad som är en polisiär fråga. Kommunen jobbar mycket förebyggande, men när det väl har hänt någonting blir det oftast ett polisiärt ingripande.

– Information och data från polisen är också viktigt för att vi ska kunna planera vårt arbete. Det kan vara saker som händer i vardagen som har påverkan på oss som vi behöver få veta. Samma sak när vi får till oss information som kan vara viktig för dem. Vi utbyter information regelbundet på ett systematiskt sätt för att hålla en aktuell och gemensam lägesbild.

Mjölby kommun har en kommunpolis

Kommunerna har fått ett särskilt ansvar för samverkan i det brottsförebyggande arbetet i och med en ny lag. Kommunpolisen är anställd hos polisen och har som uppdrag att samverka med kommunen och andra som är viktiga för det brottsförebyggande arbetet. Sedan i september är det Beatrice Lindblad Johansson som har den rollen. Hon berättar att en del i att skapa en gemensam lägesbild är ett samarbete som kommunen driver, där kommun, polis, bostadsbolag och andra samhällsaktörer rapporterar in vad som händer hos dem. När de ser något som behöver hanteras sätter de samman en arbetsgrupp som tillsammans gör en gemensam lägesbild och orsaksanalys för att sätta in rätt åtgärder.

– Om det till exempel är mycket skadegörelse på bostadshus, då är det kanske vi från polisen och bostadsbolaget som är med i den. Skolan kan vara med om man ser att det är kopplat till skolungdomar. Ofta är det områdespolisen tillsammans med vår ingripande polis, de som jobbar i yttre tjänst, som utför de åtgärder vi beslutar om på strategisk nivå.

De poliserna är ute i samhället mycket och bygger relationer i skolor. De gör även hembesök hos ungdomar det finns en oro kring. Deras arbete handlar mycket om det som händer här och nu. Ena gången kan det vara ungdomarna som hänger på stationen och skapar otrygghet, sen kanske det är klotter eller snatteri som det är mycket av en period.

–Vi försöker vara dynamiska och ha den här nulägesbilden för att kunna samverkat där utmaningarna är för stunden. Sedan försöker vi också hitta långsiktiga lösningar som inte bara gör att problemet flyttar från ett ställe till ett annat i kommunen.

Samverkar både strategiskt och praktiskt

Kommunen och polisen har ett samverkansavtal och tar fram ett medborgarlöfte tillsammans som sätter grunden för samverkan. De gör också en åtgärdsplan där polisen och samtliga enheter i kommunen beskriver vad de har för planer och vad de ska göra för aktiviteter i trygghets- och säkerhetsarbetet.

– Det kan vara allt ifrån socialtjänstens arbete med våld i nära relationer till hur man inom trafik jobbar med trygghet och säkerhet i trafikmiljö, säger Morgan Lantz. Planen följer vi sedan upp tillsammans. Under våren kommer också ett brottsförebyggande råd dras igång för att ytterligare fördjupa och bredda samverkan på strategisk nivå.

Trygghetsundersökningar är ett viktigt bidrag till den gemensamma lägesbilden och till besluten om var insatser ska genomföras. Både kommunen och polisen gör undersökningar av hur trygga eller otrygga invånarna känner sig.

– Det är en jätteviktig pusselbit för att skapa en lägesbild, tillsammans med statistik och information om händelser, säger Morgan Lantz.

Beatrice Lindblad Johansson berättar att de tittar mycket på den upplevda tryggheten.

– I Mjölby kommun upplever de flesta sig trygga men det finns en del platser som upplevs mer otrygga att vistas på. Det vi kan se i trygghetsundersökningar är att fler upplever otrygghet i socioekonomiskt svaga område. Men det kan också handla om dålig belysning eller platser där många ungdomar hänger som kan orsaka otrygghet.

Utmaningar just nu

Även om det är samma kommun är det lite olika utmaningarna i de olika orterna berättar Beatrice Lindblad Johansson. I Mantorp handlar det ofta om ungdomar som kör hänsynslöst, spelar hög musik och är ett orosmoment för en del.

– Så där gör vi bland annat trafikkontroller och inspektioner av fordon för att se att de är lagliga. I Skänninge har det varit stökigt runt stationen och där har vi gjort insatser på tågen och stationerna i Tranås och Linköping. Skänninge och Mjölby är i övrigt ganska lika.

Där är en av utmaningarna att det finns mycket narkotika. Det finns både god tillgång och efterfrågan.

– Vi ser att det finns ett utbrett missbruk av narkotika bland ungdomar. Men också att det är en mer liberal syn och mer accepterat att använda narkotika som partydrog. Där har vi mycket bra som är igång och sådant som är i startgroparna framförallt riktat till ungdomar. Kommunen har både SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) som har dragit igång och ungdomslotsar som kommer vara på plats snart och som också kommer att stötta unga. För att kunna bryta trenden vi ser nu med att missbruk och kriminaliteten går ner i åldern mer och mer behöver vi börja jobba med normer och attityder i tidigare ålder. Att bryta trenden innan det blivit en etablerad livsstil.

Trygghetsvandringar

Kommun och polis planerar och genomför trygghetsvandringar tillsammans. Det är tillfällen för att hitta och kontrollera platser som någon har rapporterat in att de är mörka eller något annat som gör att de upplevs otrygga. Då kan kommunen göra åtgärder, som att sätta upp belysning eller klippa ner buskar. Sen finns det också nattvandrare där privatpersoner är ute på eget initiativ för att skapa trygghet och ha vuxennärvaron.

Cecilia Burenby och Beatrice Lindblad Johansson.

En av de som är med på vandringarna ibland är Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt fokus är att Mjölby kommun ska vara en trygg plats att leva och bo på. Vi har tagit ett stort steg framåt, med bland annat uppsökande verksamhet bland unga, meningsfull fritid, bekämpning av narkotika och i vårt samarbete med föräldrar, näringsliv och föreningar. Vi värdesätter engagemanget som finns här. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans. Ju fler vi är som drar åt samma håll desto mer kan vi åstadkomma.

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör. Fler reportage i serien:

Så jobbar kommunen med trygghetsskapande insatser Länk till annan webbplats.

Våga prata med ditt barn om narkotika Länk till annan webbplats.

Nu är kommunens SSPF-arbete igång på riktigt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Morgan Lantz, säkerhetschef

Uppdaterad: