Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Pressmeddelande: Omsorgs- och socialnämnden har fattat beslut i fyra av de utredningsuppdrag som tidigare har getts till förvaltningen

Under fredagen den 14 juni fattade omsorgs- och socialnämnden beslut i fyra av de åtta utredningsuppdrag som man gav till omsorgs- och socialförvaltningen i april.

De fyra besluten gäller utredningsuppdragen för avveckling av Kungsvägens HVB, avveckling av Sankta Ingrids väg, införa Bilaga J på gruppboenden inom LSS samt omorganisering av bemanning av trygghetsvärdar.

Här är de beslut som nämnden fattade:

  • att antalet trygghetsvärdar/värdinnor minskas från sju till fem årsarbetare. Med tillägg i beslutet att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att lokalisera mötesplats i Mantorp i annan lokal.
  • att införa Bilaga J som arbetsmodell i de LSS-verksamheter där det är möjligt.
  • om avveckling av Kungsvägens HVB.
  • att så snart det är möjligt avveckla Sankta Ingrids vårdboende och att det ska vara klart under 2025.

Under nämndens möte fattades även beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla en insats för att på hemmaplan ge intensiva insatser till barn, ungdomar och föräldrar för att förebygga placering. Detta blir ett komplement till det stöd som individ och familjeomsorgen redan erbjuder. Beslutet går också i linje med den nya, kommande socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025 samt utifrån omställningen till Nära vård.

– Vi i nämnden förstår att dessa beslut kan tyckas komma olägligt inför helgen och semestrar. Men vi vet också att besluten inte kan vänta och att medarbetarna vill få besked. Vi vill dessutom att besökare, brukare och deras anhöriga snabbt ska få information från oss som vårdgivare så långt det är möjligt, säger Anna Johansson, omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

Nästa steg framåt

Nu först väntar en sommar som vanligt och efter semestrar kommer omsorgs- och socialförvaltningen att arbeta med hur besluten ska genomföras. De utredningar inklusive riskanalyser och ekonomiska beräkningar som gjorts till nämnden inför besluten kommer att användas.
– Jag har full förståelse för att det finns oro och funderingar hos dig som medarbetare. Men situationen med ett underskott gör att vi behöver arbeta annorlunda och hitta lösningar och effektiviseringar. Jag hoppas att vi tillsammans tar vi oss an detta; tillsammans är vi starkare, säger Päivi Pannula, förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen.

Läs tidigare pressmeddelande i ämnet

Kontakt:

Anna Johansson
ordförande omsorgs- och socialnämnden
Telefonnummer: 010-234 50 66
E-post: anna.e.johansson@mjolby.se

Päivi Pannula
förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen
telefonnummer: 010-234 54 72
e-post: paivi.pannula@mjolby.se

Uppdaterad: