Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Pressmeddelande: Positiva resultat för Mjölby kommun när det gäller hemlöshet och antalet vräkningar under 2023

Under en längre tid har omsorgs- och socialförvaltningen jobbat på ett nytt sätt kring det vräkningsförebyggande arbetet. Det har nu gett resultat – inga personer har vräkts från sina hem under förra året. Samtidigt så visar nya siffror från Socialstyrelsens kartläggning över hemlöshet att Mjölby kommun har färre personer i hemlöshet.

Socialstyrelsens kartläggning som görs vart sjätte år på uppdrag av regeringen visar att Mjölby kommun hade 7,7 hemlösa per 10 000 invånare under 2023. Det är totalt 22 hemlösa personer i kommunen. Samma siffra var 10,1 personer vid förra kartläggningen som var 2017. Jämfört med övriga kommuner i Östergötland betyder det att vi har minst antalet hemlösa personer.

– Kartläggningen är ett kvitto på att vi arbetar bra med bostadsfrågan i Mjölby kommun. Flera satsningar bidrar till att vi är bäst i länet med insatser som motverkar hemlöshet och att vi tillsätter resurser inom det vräkningsförebyggande arbetet. Det är glädjande för oss politiker att se att våra satsningar ger resultat. Samtidigt finns det fortfarande ett jobb att göra för att motverka hemlöshet. Det kommer vi att göra med fler kommande satsningar kring till exempel Bostad först, säger Anna Johansson, omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

Nytt arbetssätt inom det vräkningsförebyggande arbetet

Under 2020 fick enheten Vuxen in 30 ansökningar och Kronofogdemyndigheten verkställde 12 avhysningar, det vill säga vräkningar. Det minskade till fem ansökningar och två verkställda vräkningar under 2022. Förra året verkställde Kronofogdemyndigheten ingen avhysning.

– Ett mål vi har haft är att inga barn ska vräkas, det har vi lyckats med under 2023. Framgångsfaktorn skulle jag vilja säga är att vi kunnat anställa en medarbetare som vräkningsförebyggare som haft tid, kunskap och resurser att starta igång arbetet. En medarbetare som fokuserat på att sätta strukturer och jobbat aktivt med att införa ett vräkningsförebyggande arbetssätt. Det andra som ligger bakom är vår samverkan med Bostadsbolaget. Vi har haft samma mål och arbetat tillsammans, säger Märta Sörenson, enhetschef på enhet Vuxen.

– Bostadsbolagets mål är att vara en hyresvärd för alla, samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen är jätteviktig för oss och vi uppskattar vårt gemensamma arbete, säger Torbjörn Olsson VD för Bostadsbolaget i Mjölby.

Att sprida kunskap och information till kommuninvånare och till medarbetare inom kommunen, socialtjänsten och hyresvärdar är andra delar i arbetssättet. På Mjölby kommuns webbplats finns även information för våra kommuninvånare kring vad man själv kan göra för att förhindra att en vräkning sker. Samt vilket stöd som finns att få.

Mer information

Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. finns kartläggningen över hemlöshet för 2023. På Kronofogdemyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns statistik för antalet vräkningar under 2023.

Kontakt:

Anna Johansson
ordförande omsorgs- och socialnämnden
Telefonnummer: 010-234 50 66
E-post: anna.e.johansson@mjolby.se

Märta Sörenson
enhetschef enhet Vuxen
Telefonnummer: 010-234 61 47
e-post: marta.sorenson@mjolby.se

Torbjörn Olsson
VD Bostadsbolaget i Mjölby
Telefonnummer: 0142-854 60
E-post: torbjorn.olsson@mjolbybostad.se

Uppdaterad: