Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Pressmeddelande: Trygghetsundersökning 2024

Under våren 2024 kommer Mjölby kommun att göra en trygghetsundersökning för att få veta mer om hur trygga, eller otrygga, invånarna i kommunen känner sig. Drygt 7000 slumpmässigt utvalda kommer få ett sms skickat till sin mobil med en länk till undersökningen.

Telefon med länkar i.

Så här ser sms:et ut.

Trygghetsundersökningen sker digitalt och riktar sig till personer mellan 16-84 år i Mjölby kommun. Enkäten kan besvaras på nio olika språk utöver svenska.

Sms:en skickas ut 26 februari–11 mars.

– Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i olika områden känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Resultaten av undersökningen tillsammans med inrapporterade händelser och brottsstatistik hjälper oss att avgöra var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser, säger Morgan Lantz som är säkerhetschef på Mjölby kommun.

Det som undersöks är:
• Kön och ålder och i vilket område i kommunen man bor i.
• Upplevd (o)trygghet i det bostadsområde man bor i och i sin bostad.
• Vad man anser bidrar till trygghet respektive otrygghet i det område man bor i.
• Vilka platser som man upplever som särskilt otrygga och varför man anser det.
• Om man har blivit utsatt för brott det senaste året och om det i så fall har anmälts till polisen.
• Om man är orolig för att någon anhörig ska drabbas av brott.
• I vilken utsträckning oro för att drabbas av brott påverkar personens dagliga liv.

Kontakt

Morgan Lantz, säkerhetschef

Uppdaterad: