Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni 2024

Kommunfullmäktige har möte den 18 juni 2024. Mötet startar klockan 13:30. Du kan följa mötet på plats eller via webbsändning.

Lyssna på mötet på plats

Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden, som är öppna för alla.

Plats: Hörsalen i Stadshuset.

Besöksadress: Burensköldsvägen 11.

Hörsalen ligger på andra våningen i Stadshuset med ingång från Burensköldsvägen.

Följ mötet via webbsändning

Du kan också följa sammanträdet via våra webbsändningar, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand.

Följer du sammanträdet i efterhand kan du välja specifikt vilka ärenden du vill se.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på kommunens playkanal.

Mjölby play Länk till annan webbplats.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

1. Val av justerare

2. Översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna), beslut om antagande

3. Miljö- och riskfaktorer i Mjölby kommun -en vägledning för planering och bygglov (Kommunomfattande tematiskt tillägg till översiktsplanen), beslut om antagande

4. Tertialuppföljning med prognos T1, 2024 inklusive uppföljning av internkontroll– kommunövergripande

5. Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025

6. Investeringsbudget 2025-2027

7. Utredningsuppdragen 2025

8. Ge kommuninvånare möjlighet till information - svar på Mjölbyförslag

9. Avfallsföreskrifter i Mjölby kommun - revidering

10. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen - revidering

11. Partistöd 2024, redovisning för 2023

12. Motion om fruktträd och bärbuskar på förskolegårdar (M)

13. Inkomna enkla frågor

14. Val och entledigande

15. Meddelanden

Kallelse på webben

Ta del av kallelse och handlingar från kommunfullmäktige 18 juni 2024.