Bidrag till föreningar

Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år ungefär fyra miljoner kronor till kommunens ideella föreningar och studieförbund. En del av stödet är direkta bidrag,men kommunen tillhandahåller också kommunala lokaler och anläggningar med subventionerade hyror. Även föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar kan få stöd.

Kommunla, regionala och övriga bidrag

Vissa kommunala bidrag kan du ansöka om direkt på webben, för andra ska du använda kommunens blanketter. Längst ner på sidan finns länkar. På sidan "Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet" finns mer detaljer om vilka regler som gäller.

Du kan också ansöka om pengar från Region Östergötland, Allmänna arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Se nedan.

Vilka kommunala bidrag kan man söka eller tilldelas?

 • Verksamhetsbidrag: Kan sökas av registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år och av registrerad förening (ej handikappförening) med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ansök via webbansökan senast 25 februari.
 • Hyresbidrag: Kan sökasav registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år som hyr extern lokal (ej kommunala lokaler). Ansök via webbansökan senast 25 februari.
 • Driftbidrag: Kan sökas av registrerad förening med verksamhet för barn och unga 7-25 år som svarar för drift av egen anläggning. Ansök via webbansökan senast 1 april.
 • Elitbidrag: Elitbidraget ska ge idrottsföreningar förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på nationell och regional elitnivå. Det ska också skapa förutsättningar för ökad ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen utser och kontaktar aktuella föreningar.
 • Bidrag till handikappförening: Kan sökas av registrerad handikappförening med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ansök med kommunens blankett eller via webbansökan senast 1 april.
 • Bidrag till pensionärsförening: Kan sökas av registrerad pensionärsförening med riktad verksamhet för målgruppen pensionärer. Ansök med kommunens blankett eller via webbansökan senast 1 april.
 • Bidrag till hembygds- och bygdegårdsförening: För vård och bevarande av kulturanläggningar samt stöd för verksamhet som bedrivs vid anläggningarna. Bidraget söks inte. Föreningarna får bidrag enligt en modell som bestämts av hembygdsrådet och kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Bidrag till Sverok: Stöd till Sverok och dess medlemsföreningar inom Mjölby kommun som bedriver verksamhet inom Sveroks hobbygrenar. Bidraget söks inte. Sverok redovisar årligen till kultur- och fritidsförvaltningen sin under föregående år.
 • Utrustnings- och inventariebidrag: Kan sökas av registrerad förening som stöd för inköp av utrustning och inventarier. Exempelvis möbler, datorer, verksamhetsspecifik utrustning (ej av förbrukningskaraktär), hjälpmedel för funktionsnedsatta. Ansök med kommunens blankett, ansökningar behandlas löpande.
 • Arrangemangsbidrag, kultur: Kan sökas av registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom kulturområdet. Ansökningar behandlas löpande. Ansök med kommunens blankett alternativt genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande.
 • Arrangemangsbidrag, idrott och fritid: Kan sökas av registrerad förening som arrangerar offentliga arrangemang inom området idrott och fritid. Ansök med kommunens blankett alternativt genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande.
 • Innovationsbidrag: Kan sökas av registrerad förening med goda idéer där verksamheten eller aktiviteten inte ryms i andra bidragsformer. Ansök genom brev eller e-post, ansökningar behandlas löpande. Ansökan ska innehålla verksamhetsbeskrivning, syfte, mål och ekonomisk kalkyl.

Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet 

Blanketter och webbansökan

Webbansökan föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankettarkiv

Övriga bidrag

Region Östergötland har en sida om finansiellt stöd för bland annat föreningar och organisationer.

Region Östergötland, stöd och finansieringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna arvsfonden har en sida där man kan ansöka om pengar om man en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning eller arbetar på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening.

Allmänna arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Bidrag ska gå till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Andra områden är internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+ och projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du aktiv och jobbar ideellt i en idrottsförening?

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. De stödjer föreningar i hela landet.

Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. De arbetar med folkbildning inom idrottsrörelsen.

SISU Idrottsutbildarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kultur- och fritidshandläggare, bidragsfrågor

Eva Ledin

Telefon: 0142-854 36

kulturofritid@mjolby.se