Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En konstnär målar graffiti.

Uppleva & göra

Digitala närvarokort och ansökningshandlingar i Excel-format

Smidigt med digitala närvarokort. Närvarokorten och ansökan till det kommunala verksamhetsbidraget är en modell som i sin helhet är anpassad till Mjölby kommuns bestämmelser för detta bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett datorprogram som hjälper till med rapportering av aktiviteter på närvarokort. Det är ett program som är byggt i Excel och är utformat som ett närvarokort, där all uträkning sker automatiskt i kolumner, till såväl det statliga som det kommunala bidraget.

Hela regelverket med åldrar, kön, minimiantal och maxgränser, är inbyggt och styrs av programmet.
 
Programmet kan föras direkt av varje ledare via en dator eller skötas av exempelvis kanslipersonal. Nyckelordet är enkelhet. Har man använt Excel lär man sig detta på en kvart. Excel-filerna laddar du ner till din dator.

Närvarokort 2018Excel - gäller för verksamhet från och med 1 januari - 31 december 2018

Närvarokort 2019Excel - gäller för verksamhet från och med 1 januari 2019

När du öppnar upp närvarokortet innehåller det flera flikar:

  • Allmän information - att tänka på
  • Manual
  • Register
  • Närvarokort (tre flikar)

Sammanställning - RF-idrotter 2019Excel

Underlag - ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2019Excel

Kontakt

Kultur- och fritidshandläggare, bidragsfrågor

Eva Ledin

Telefon: 0142-854 36

kulturofritid@mjolby.se


Supportfrågor

Mikael Häggström

Telefon: 0704-90 85 56