Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Boende & miljö

Bygga och riva

För att vi tillsammans ska bygga en så bra och hållbar stad som möjligt är det viktigt att vi har en gemensam syn på hur och var vi bygger.

Vanligtvis krävs ett bygglov för att få bygga men det finns några fall där man får bygga utan bygglov. I de flesta fall krävs dock att man gör en anmälan till kommunen.


Här kan du få information om hur du ska gå till väga för
att bygga ett nytt hus, bygga till eller kanske riva en byggnad.

 

Information om vad som kräver bygglov och vad man får

bygga utan bygglov finns i broschyren Får jag bygga?PDF

 

Du kan med fördel skicka in dina ansökningshandlingar digitalt.


Sidan om för digitala ansökningshandlingar

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88


Bygglovhandläggare och inspektör

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29


Bygglovhandläggare och inspektör

Vacant
Telefon: 0142-851 59


Bygglovhandläggare och inspektör

Kristian Barkö
Telefon: 0142-850 61


Bygglovassistent

Vacant
Telefon: 0142-851 87