Press och informationsmaterial

Mjölby kommun vill genom en trovärdig dialog öka medborgarnas engagemang och delaktighet. Vi vill också ge medborgarna information om rättigheter, skyldigheter, kommunens tjänster och om vilka beslut som fattas. Vår kommunikation ska stärka varumärket Mjölby kommun och underlätta för massmedia att förmedla korrekt och allsidig information om kommunen.

Bildbank med pressbilder

Här finns bilder på förtroendevalda och ledande tjänstemän i Mjölby kommun. Fotografierna är fria att använda för massmedia, ange Foto: Mjölby kommun.

Bilder på politiker och tjänstepersoner, för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har behov av andra bilder är du välkommen att kontakta marknadsstrateg Åsa Elandersson.
Telefon: 0142-858 57
asa.elandersson@mjolby.se

Grafisk profil och riktlinjer hittar du i infobanken.

Kommunikationspolicy

Kontakt med kommunikatörer

Vi som arbetar med kommunikations- och marknadsföringsfrågor hjälper gärna till att förmedla kontakter åt media och andra som behöver det. Du kan också kontakta exempelvis en chef eller en politiker direkt.

Kommunikatör, tillväxt och kommunikation, kommunstyrelsens förvaltning

Maria Hedberg

Telefon: 0142-85917

maria.hedberg@mjolby.se


Marknadsstrateg, tillväxt och kommunikation, kommunstyrelsens förvaltning
Åsa Elandersson

Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se


Kommunikatör, service- och teknikförvaltningen

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se


Kontakt med chefer

Kommundirektör

Andreas Capilla

Telefon: 0142-851 35

andreas.capilla@mjolby.se

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Förvaltningschef, byggnadskontoret

Jimmy Johansson

Telefon: 0142-851 80
byggnad@mjolby.se


Förvaltningschef, omsorgs- och socialförvaltningen

Thomas Åhlander

Telefon: 0142-854 72

social@mjolby.se


Tf förvaltningschef service - och teknikförvaltningen

Dag Segrell

Telefon: 0142-85008

dag.segrell@mjolby.se


Kultur- och fritidschef

Ulf Johansson

Telefon: 0142-851 01

kulturofritid@mjolby.se


Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 0142-850 24

miljo@mjolby.se


Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 0142-854 02

raddning@mjolby.se


Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 0142-851 46

utbildning@mjolby.se


Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 0142-851 27

maria.ahstrom@mjolby.se


Enhetschef medborgarservice

Maria Karlsson

Telefon: 0142-850 68

maria.karlsson@mjolby.se


It-chef

Henrik Halvorsen

Telefon: 0142-859 30

henrik.halvorsen@mjolby.se


Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 0142-85113

eva.radander@mjolby.se


Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Personalchef

Yvonne Stolt

Telefon: 0142-851 24

yvonne.stolt@mjolby.se