Befolkning

Under 2018 ökade antalet invånare i Mjölby kommun med 354 personer. Det är den största ökningen de senaste 45 åren. Vid årsskiftet var vi 27 373 invånare i kommunen.

Ökningen kan till största del förklaras med ett positivt flyttnetto. 2018 flyttade det in 337 personer fler än vad det flyttade ut från kommunen. 1 604 flyttade in och 1 267 flyttade ut.

I Mjölby kommun har vi ett positivt inrikes flyttnetto. Inom länet var det 174 personer fler som flyttade till Mjölby kommun än vad det var som flyttade från Mjölby till andra kommuner i länet. Det var också 96 personer fler som invandrade till Mjölby kommun än vad det var som utvandrade.

Efter två år av födelseunderskott, det vill säga att det dött fler än det fötts, har vi åter ett överskott. 2018 var födelseöverskottet 12 personer. Det föddes 280 barn och det dog 268 personer.

Sett till hela Östergötlands län ökande befolkningen med 4 087 personer och vid årsskiftet var vi 461 583 invånare i länet. Av länets totalt 13 kommuner redovisar alla utom tre en befolkningsökning, men endast fem kommuner uppvisar ett födelseöverskott, det vill säga fler födda än döda.

Efter Linköping och Norrköping var Mjölby den kommun som ökade mest i länet.

I statistikdatabasen kan du ta fram statistik över befolkning samt förvärvsarbetande i kommunens olika delområden och tätorter. Statistikdatabasen är resultatet av ett projekt där samtliga kommuner i Östergötland har deltagit. Projektet har finansierats av Tillväxtverket.

Statistikdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Befolkningsförändringar 2009 - 2018

År

Folkmängd

Födelse-

Flyttningsöverskott


Antal

överskott

Totalt

Män

Kvinnor

2009

25 770

16

101

33

68

2010

25 856

-38

129

114

15

2011

26 073

0

215

98

117

2012

26 195

17

106

79

27

2013

26 313

17

102

58

44

2014

26 428

26

88

50

38

2015

26 602

38

133

66

67

2016

26 708

-38

138

110

28

2017

27 019

-4

318

142

176

2018

27 373

12

337

148

189


Befolkning i ålderskategorier

Ålder

2014

2015

2016

2017

2018

0 år

297

316

302

301

286

1- 5 år

1 502

1 525

1 574

1 633

1 694

6 - 15 år

2 980

3 058

3 117

3 241

3 294

16 - 18 år

887

852

873

895

897

19 - 64 år

15 021

15 035

15 025

15 116

15 301

65 - 79 år

4 217

4 282

4 296

4 320

4 375

80 - w år

1 524

1 534

1 521

1 513

1 526

Totalt

26 428

26 602

26 708

27 019

27 373


‌Flyttningar 2018


Totalt

Män

Kvinnor

Samtliga inflyttningar

1 604

822

782

inflyttningar från kommuner inom länet

969

505

464

inflyttningar från övriga län

466

228

238

utrikes inflyttningar

169

89

80

Samtliga utflyttningar

1 267

674

593

utflyttningar till kommuner inom länet

793

430

365

utflyttningar till övriga län

399

208

191

utrikes utflyttningar

73

36

37

Flyttningsnetto

337

148

189

Källa: Scb statistikdatabasen


‌Befolkningsutveckling, per delområde

Område

2014

2015

2016

2017

2018

Mjölby tätort

12 641

12 761

12 949

13 164

13 503

Mjölby omnejd

1 008

976

969

975

1 002

Skänninge tätort

3 299

3 325

3 310

3 356

3 338

Skänninge omnejd exkl. Skeppsås och Normlösa

974

977

964

955

939

Skeppsås och Normlösa

550

568

564

557

562

Väderstad tätort

523

529

518

532

542

Väderstad omnejd inkl Hogstad

990

974

960

972

978

Mantorp tätort

3 754

3 751

3 763

3 820

3 867

Mantorp omnejd exkl. Västra Harg

2 156

2 155

2 129

2 108

2 099

Västra Harg

533

551

551

553

528

Restförda035312715

Totalt

26 428

26 602

26 708

27 019

27 373

Fotnot: Geografisk indelning enligt nyckelkodsområde 2.


Befolkningsutveckling, procentuell utveckling, 2014=Index 100

Område

2014

2015

2016

2017

2018

Mjölby tätort

100

101

102

104

107

Mjölby omnejd

100

97

96

97

99

Skänninge tätort

100

101

100

102

101

Skänninge omnejd exkl. Skeppsås och Normlösa

100

100

99

98

96

Skeppsås och Normlösa

100

103

103

101

102

Väderstad tätort

100

101

99

102

104

Väderstad omnejd inkl Hogstad

100

98

97

98

99

Mantorp tätort

100

100

100

102

103

Mantorp omnejd exkl. Västra Harg

100

100

99

98

97

Västra Harg

100

103

103

104

99

Totalt

100

101

101

102

104


Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se