Befolkningsstatistik

Under 2019 ökade antalet invånare i Mjölby kommun med 385 personer och vi var vid årsskiftet 27 758 invånare i kommunen. Det är den största ökningen de senaste 46 åren. Under 2000 talet har vi totalt ökat med ca 2 600 personer och hälften av det 1 300 bara under de senaste fem åren.

Diagram som visar kurvan över befolkningsutvecklingen. Alla data finns presenterad på sidan.

2019 års ökning kan till största del förklaras med ett positivt flyttnetto. 2019 flyttade det in 379 personer fler än vad det flyttade ut från kommunen. 1 549 flyttade in och 1 170 flyttade ut.

I Mjölby kommun har vi ett positivt inrikes flyttnetto. Inom länet var det 293 personer fler som flyttade till Mjölby kommun än vad det var som flyttade från Mjölby till andra kommuner i länet. Det var dessutom 92 personer fler som invandrade till Mjölby kommun än vad det var som utvandrade.

Vi har också ett födelseöverskott, det vill säga att det fötts fler än det dött. 2019 var födelseöverskottet 6 personer. Det föddes 302 barn och det dog 296 personer.

Av länets totalt 13 kommuner redovisar nio en ökning och fyra en befolkningsminskning. Procentuellt sett var Mjölby den kommun i länet som ökade mest med 1,4%. Linköping ökade med 1,3% och Norrköping med 1,1 %.

I statistikdatabasen kan du ta fram statistik över befolkning samt förvärvsarbetande i kommunens olika delområden och tätorter. Statistikdatabasen är resultatet av ett projekt där samtliga kommuner i Östergötland har deltagit. Projektet har finansierats av Tillväxtverket.

Statistikdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De senaste fem åren i siffror

Befolkningsförändringar

År

Folkmängd

Folkökning

Födda

Döda

Födelse-överskott

Inflyttning

Utflyttning

Flyttnetto

2014

26 428

115

283

257

26

1 387

1 299

88

2015

26 602

174

307

269

38

1 366

1 233

133

2016

26 708

106

286

324

-38

1 329

1 191

138

2017

27 019

311

297

301

-4

1 494

1 176

318

2018

27 373

354

280

268

12

1604

1 267

337

2019

27 758

385

302

296

6

1 549

1 170

379

Fotnot: Statistiska Centralbyrån (SCB) gör vissa justeringar vilket medför att summeringen inte alltid stämmer helt med delarna.

Befolkningsutveckling i ålderskategorier

Befolkning fördelat på ålder

2014

2018

2019

utveckling


2014 - 2019

% utveckling


2014 - 2019

utveckling


2018 - 2019

0 år

297

286

311

14

5%

25

1-5 år

1 502

1 694

1 703

201

13%

9

6-15 år

2 980

3 294

3 354

374

13%

60

16-18 år

887

897

904

17

2%

7

19-64 år

15 021

15 301

15 561

540

4%

260

65-79 år

4 217

4 375

4 387

170

4%

12

80-w år

1 524

1 526

1 538

14

1%

12

Totalt

26 428

27 375

27 758

1 330

5%

385


Befolkningsutveckling per delområde

Delområde

2014

2018

2019

utveckling 2014 - 2019

% utveckling 2014-2019

utveckling 2018 - 2019

Mjölby tätort

12 641

13 503

13 816

1 175

9%

313

Mjölby omnejd

1 008

1 002

1 005

-3

0%

3

Skänninge tätort

3 299

3 338

3 344

45

1%

6

Skänninge omnejd exkl Skeppsås Normlösa

974

939

950

-24

-2%

11

Skeppsås Normlösa

550

562

568

18

3%

6

Väderstad tätort

523

542

545

22

4%

3

Väderstad omnejd inkl Hogstad

990

978

967

-23

-2%

-11

Mantorp tätort

3 754

3 867

3 913

159

4%

46

Mantorp omnejd exkl V Harg

2 156

2 099

2 087

-69

-3%

-12

Västra Harg

533

528

539

6

1%

11

Restbefolkning

0

15

24

24

0%

9

Totalt

26 428

27 373

27 758

1 330

5%

385

Fotnot: Geografisk indelning enligt nyckelkodsområde 2.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 010-234 59 41

ann-christine.svensson@mjolby.se