Abonnemangsavtal Lundbybadet

Abonnemangsavtalet gäller samtliga kunder.

1. Anläggning

Detta abonnemangsavtal gäller besök på Mjölby kommuns anläggning Lundbybadet.

2. Uppvisande av kort

Kunden ska vid varje besök registrera sitt besök i kortläsaren som finns vid receptionen.Kunder med studentrabatt ska kunna uppvisa studentlegitimation. Personalen kan vid behov även be kunden att visa upp kortet. Till personligt knutna abonnemangskort tas ett foto på kunden, detta för att säkerställa att kortet inte används av obehörig.

3. Förlorat kort

Om kunden förlorar sitt kort eller det blir obrukbart ska detta omgående meddelas till personal i receptionen. Förlorat kort går att ersätta till en administrationskostnad av 100 kr. Det förlorade kortet spärras så att användning av det inte är möjlig.

4. Ansvar för kunders ägodelar, olycksfall mm

Mjölby kommun ansvarar inte för förluster på grund av stöld,inbrott eller annan anledning. Inte heller för skador på besökares tillhörigheter. Mjölby kommun ansvarar inte för personskador som förorsakats kunden på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist på
agerande. Mjölby kommun rekommenderar kunden att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

5. Hälsotillstånd samt doping och droger

Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan använda anläggningens utbud och aktiviteter. Kunden får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver medicinering som är föreskrivna av läkare. Kunden kan inte, enligt detta abonnemangsavtal, avstå från att medverka vid eventuellt dopingtest inom Lundbybadets lokaler, som görs av Mjölby kommun godkänd tredje part.

6. Regler och föreskrifter

Lundbybadets kort (exkl. klippkort) är personliga och får inte överlåtas eller lånas ut. Det åligger kunden att följa gällande regler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av Lundbybadets personal. Kunden förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller
personal, vid besök i anläggningen. Grava eller upprepade brott mot regler och föreskrifter kan medföra avstängning eller förtida uppsägning enligt punkt 7.

7. Uteslutning av kund

Lundbybadet förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall som till exempel utlåning av kundens kort till obehöriga, sker uteslutning av kunden utan någon återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

8. Praktiska ändringar

Lundbybadet förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag och på hemsidan senast 10 dagar i förväg, genomföra mindre ändringar av anläggningens öppettider och utbud. Lundbybadet har rätt att genomföra reparationer och nödvändigt underhåll i anläggningen under avtalsperioden. Under perioden juli-augusti kan inomhusbassängerna samt omklädningsrum och duschar vara stängda för användande och Lundbybadet erbjuder då tillgång till utomhusbadet. Lundbybadet har rätt att göra ändringar i lokalerna och förändra utrustningen

9. Frysning och uppsägning av årskort och autogirokort

Vid graviditet eller långvarig sjukdom/skada under minst en månad kan kund frysa 12-månaderskort samt autogirokort (läkarintyg krävs vilket ska uppvisas på Lundbybadet inom 2 veckor från första sjukskrivningstillfället). Frysning kan ske under max 6 månader och endast vid ett tillfälle per år. Vid frysning förlängs abonnemanget med motsvarande period.

Kund med autogiroabonnemang kan, utan särskild anledning, frysa sitt autogiro max sju veckor vid ett tillfälle per år. Det krävs att kund aviserar om detta i förväg. Bindningstiden på autogirot skjuts fram motsvarande tid, som kunden fryser autogiroabonnemanget, i det fall bindningstid kvarstår.

Ingen uppsägningstid av autogiroavtal efter bindningstidens slut.

Vid uppsägning före den 15:e i månaden dras inte nästkommande månads avgift. Vid uppsägning från och med den 15:e i månaden dras avgiften för kommande månad. Uppsägning kan göras genom att logga in på mina sidor i webbportalen eller med legitimation i receptionen.

10. Kreditkontroll vid tecknade av autogiroabonnemang

Vid tecknade av autogiroabonnemang genomförs en kreditkontroll då köpet medför en betalningsskyldighet. Kopia på detta skickas hem till kunden.

Enligt vår hantering av personuppgifter kan vi komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

11. Minimiålder

Minimiålder för tecknande av kundavtal är 18 år. För kund som inte fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar abonnemangsavtal för dennes räkning.

Senast publicerad