Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

 • Kungörelse Granskning för detaljplan del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. i Mantorp


  Anslaget:
  Anslaget tas ner:2021-08-14Byggnads- och räddningsnämnden har beslutat att ställa ut rubricerad detaljplan för granskning. Utställning sker mellan 25 juni och 13 augusti.Länk till planen
 • Kungörelse granskning av detaljplan Holmen 5 i Skänninge


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2021-08-14Byggnads- och räddningsnämnden har beslutat att ställa ut detaljplan för Holmen 5 i Skänninge på granskning. Utställningstiden är 25 juni till 13 augusti 2021.Länk till planen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse Samråd för Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 m.fl. (Parkskolan)


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2021-09-07Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Parkskolan. Planförslaget är ute på samråd till och med 6 september 2021.Information om samrådet Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivanden av protokoll

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.