Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Välkommen till anslagstavlan!

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

Kommunstyrelsens sammanträde 21 maj

Kommunstyrelsens kallelser och handlingar

Byggnads - och räddningsnämndens sammanträde 21 maj

Byggnads - och räddningsnämndens kallelsePDF

Tekniska nämndens sammanträde den 23 maj

Tekniska nämndens kallelsePDF

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Tillkännagivanden av protokoll

Kommunstyrelsensarbetsutskott sammanträde 13 maj

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 16 maj 2019
Anslaget tas ned 7 juni 2019

Utbildningsnämndens sammanträde 13 maj

Protokollet är justerat - läs protokollet från utbildningsnämndenPDF

Anslaget uppsatt 17 maj 2019
Anslaget tas ned 10 juni 2019

Kommunstyrelsens sammanträde 8 maj

Protokollet är justerat -  läs protokollet från kommunstyrelsenPDF

Anslaget uppsatt 14 maj 2019
Anslaget tas ned 5 juni 2019

Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland 25 april

Läs protokollet från samordningsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anslaget uppsatt 8 maj 2019
Anslaget tas ned 31 maj 2019

Kommunstyrelsensarbetsutskott sammanträde 29 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 8 maj 2019
Anslaget tas ned 30 maj 2019

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde 23 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 8 maj 2019
Anslaget tas ned 30 maj 2019

Tekniska nämndens sammanträde 25 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 7 maj 2019
Anslaget tas ned 29 maj 2019

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 29 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 6 maj 2019
Anslaget tas ned 28 maj 2019

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträde 16 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 3 maj 2019
Anslaget tas ned 27 maj 2019

Miljönämndens sammanträde 25 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 3 maj 2019
Anslaget tas ned 27 maj 2019

Byggnads- och räddningsnämnden sammanträde 19 mars

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 30 april 2019
Anslaget tas ned 22 maj 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 april

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 30 april 2019
Anslaget tas ned 22 maj 2019

Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.