Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

Kungörelse om samråd

Anslaget: 2020-12-12
Anslaget tas ner: 2021-01-26

Samråd för Detaljplan för del av Hulje 8:1 m.fl. (Hulje östra industriområde)öppnas i nytt fönster

 

Tillkännagivanden av protokoll

  • Justerat protokoll: miljönämnden, den 17 december 2020


    Anslaget:
    Anslaget tas ner: 2021-01-21Förvaringsplats: närarkivLäs det justerade protokollet från miljönämndenPDF
  • Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott 9 november 2020


    Anslaget:
    Anslaget tas ner: 1 december 2020Förvaringsplats: närarkivFör att ta del av omsorgs- och socialnämndens socialutskotts protokoll kontaktas omsorgs- och socialförvaltningen.

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.