Svartbygge, olovligt byggande

Nya sanktionsavgifter gör det mycket dyrt att glömma ansöka om bygglov. Plan- och bygglagen ändrades 2011 och kostnaden för att bygga utan bygglov så kallat "svartbygge", ökade markant. Sanktionsavgifterna för svartbyggen har beslutats av riksdagen och är inget som lokala politiker eller tjänstemän beslutar om. 

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010.234 50 00

byggnad@mjolby.se