Svartbygge, olovligt byggande

Nya sanktionsavgifter gör det mycket dyrt att glömma ansöka om bygglov eller anmäler om anmälningspliktiga åtgärder. Plan- och bygglagen ändrades 2011 och kostnaden för att bygga utan bygglov eller anmälan, så kallade svartbyggen, ökade markant. Sanktionsavgifterna gäller när man börjar utan startbesked eller tar i bruk innan slutbesked och har beslutats av riksdagen och är inget som lokala politiker eller tjänstemän beslutar om. 

Kontakt

Byggnadskontoret

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad