Svartbygge, olovligt byggande

Nya sanktionsavgifter gör det mycket dyrt att glömma ansöka om bygglov. Plan- och bygglagen ändrades 2011 och kostnaden för att bygga utan bygglov så kallat "svartbygge", ökade markant. Sanktionsavgifterna för svartbyggen har beslutats av riksdagen och är inget som lokala politiker eller tjänstemän beslutar om. 

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88


Bygglovhandläggare och inspektör

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29


Bygglovhandläggare och inspektör

Sara Norrbrink
Telefon: 0142-851 59


Bygglovhandläggare och inspektör

Kristian Barkö
Telefon: 0142-850 61


Bygglovassistent

Anne-Charlotte Selvin
Telefon: 0142-851 87