Ormar

I Mjölby, Boxholms och Ödehögs kommuner behövs tillstånd för att hålla giftiga ormar inom detaljplanelagt område. Men oavsett var du bor är det viktigt att du sköter och hanterar ormen så att den inte är en fara för dig själv eller för någon annan.

Hållande av icke giftig orm

Varje terrarium bör vara märkt med ormens latinska och svenska namn, samt upplysningen "ogiftig orm" väl synlig. Terrariet och förvaringsutrymmet bör vara så utformat att ormen inte kan rymma. För större kramormar gäller generellt samma som för giftormar.

Hållande av giftig orm

Följande punkter behöver lämpligen uppfyllas för att giftormar ska kunna hållas på ett säkert sätt.

  • Terrariet hålls låst.
  • Förvaringen av ormen sker i särskilt utrymme i bostaden som inte har annat användningsområde än förvaring av terrarier och som hålls låst då ormhållaren inte befinner sig där. Utrymmet hålls omöblerat eller sparsamt möblerat.
  • Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt är spärrade med väl förankrade nät eller motsvarande. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska hållas stängda.
  • Varje terrarium är märkt med artens latinska och svenska namn. Varje terrarium innehåller endast en art. 
  • På dörr till utrymme med terrarier finns en skylt med texten: "Varning giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara".
  • Andra försiktighetsåtgärder vidtas som är nödvändiga

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad