Mjölby kommun, länk till startsidan

Stipendium

I Mjölby kommun finns det ett kulturstipendium som delas ut årligen.

Kulturstipendiet är inte sökbart och det baserat inte på ålder.

Kriterier kulturstipendium

Ändamål/syfte

Kulturstipendiet syftar till att uppmuntra och stödja kulturaktörer inom exempelvis konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk eller foto, och därmed jämförbara områden av kulturell karaktär.

Villkor

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att nominera minst sex kulturaktörer, med god spridning över de olika kulturformerna.

Nomineringarna ska baseras på dokumentation av den nominerades verksamhet samt bedömning av konstnärlig kvalité gjord av sakkunnig inom aktuellt kulturfält. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att nomineringsförslaget sammanfattas i form av en kort presentation samt motivering.

Beslut om stipendiat tas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan inte utse annan stipendiat än de av sakkunniga nominerade.

Stipendiemottagaren ska vara född eller mantalsskriven i Mjölby kommun, eller ha annan anknytning till kommunen.

Person som fått kulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde, kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.

Utdelning av stipendiet

Stipendieutdelningen förläggs till firandet av Sveriges Nationaldag. Ett diplom delas ut samt blommor och prissumma.

En intervju görs i samband med utdelandet alternativt inom en vecka och publiceras på kommunens webbsida och i kortform på kommunens sociala medier.

Stipendiesumma

Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?