Mjölby kommun, länk till startsidan

Mantorp skatepark

Välkommen till Mantorp skatepark!

Illustration över skateparken i Mantorp

Skateparken är endast till för åkare med skateboard, inlines, kickbike eller BMX-cykel.

All användning av parken sker på egen risk!

Regler och säkerhet vid Mantorp skatepark

 • Hjälm och andra skydd bör alltid användas.
 • Visa hänsyn till varandra och turas om att åka!
 • Håll säkerhetsavstånd till andra åkare!
 • Lämna företräde till åkare som ligger före!
 • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.
 • Graffiti och klotter är absolut förbjudet. Det förstör betongytan och säkerheten för åkare.
 • Håll ordning/städa i och omkring skateparken genom att slänga skräp i papperskorgarna.
 • Hjälp oss att hålla skateytan ren från grus och annat som hindrar åkning eller ökar skaderisken. Sopkvast och lövblås finns att låna på Mantorps fritidsgård under deras öppettider.
 • Enligt lag (skolområde) och med hänsyn till unga personer är skateparken rök-, alkohol - och drogfritt område.
 • Skateparken är ingen lekplats! Yngre barn som inte är åkare hänvisas till lekplatser i Mantorp.
 • Moped, cyklar och andra motorfordon är förbjudna i skateparken. Parkera dem på avsedd plats!

Olyckor - Skador

Vid olycka som kräver läkarvård, ring 112.

Felanmälan

Vid skada eller fel på skateparken, kontakta vår felanmälan.

Telefon: 010-234 50 00 (kontorstid)

Telefon: 0142-107 07 (jour)

Webb: Synpunkter och felanmälan

Skateparken ligger i anslutning till Vifolkaskolan.

Frågor och svar om faciliteter

Finns det någon toalett vid skateparken?

Svar: nej

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?