Mjölby kommun, länk till startsidan

Vandringsleder och strövområden

Vid Skogssjöområdet finns det ett antal fina strövområden. Här passerar även några av vandringslederna på Östgötaleden.

Gula sjöslingan 4,5 kilometer

Svårighetsgrad: medel
Längd: cirka 4,5 kilometer
Tid: 60 - 75 minuter

Slingan är märkt med gul markering på träd och stolpar och är 4,5 kilometer lång inom Skogssjöns naturreservat. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns bad och camping. Leden går runt Skogssjön, en så kallad grundvattensjö som saknar såväl tillflöden som utlopp. Leden går förbi Skogsjö gård och på vissa ställen är slingan relativt tuff, framförallt där leden följer gropar och åsar. Dessa är en följd av inlandsisen som smälte bort från trakten för omkring 12 000 år sedan. Gula slingan går också bitvis igenom igenvuxna skogsdelar och angränsar till kärrmarker där det finns ett rikt fågelliv.

Se karta gula slingan i GIS-portalen Länk till annan webbplats.

Karta gula slingan (för utskrift)

Röda skogsslingan 2,5 kilometer

Svårighetsgrad: medel
Längd cirka 2,5 kilometer
Tid cirka 30 - 40 minuter

Slingan är märkt med röd markering på träd och stolpar och är 2,5 kilometer lång inom Skogssjöns naturreservat. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns bad och camping. Det går lika bra att ansluta eller avsluta vandringsturen vid de stadsnära bostadskvarteren Egeby och Slomarp. Röda slingan leder genom en omväxlande skog, ömsom ljus och öppen, ömsom mer sluten och vildvuxen. Här kan vardagspromenaden ge spännande naturupplevelser av skogens djur och fåglar samtidigt som du får din dagliga motion. Terrängen är medelsvår. På delar av slingan är terrängen relativt tuff.

Se karta röda slingan i GIS-portalen Länk till annan webbplats.

Karta rödaslingan (för utskrift)

Blåa istidsspåret 3 kilometer

Svårighetsgrad: svår
Längd: cirka 3 kilometer
Tid: 45 - 60 minuter

Istidspåret är märkt med blå markering på träd och stolpar och är 3 kilometer långt inom Skogssjöns naturreservat. Delar av spåret följer Östgötaleden som är markerad med orange färg. Istidsspåret har informationsskyltar, som berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns i naturreservatet. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns bad och camping. Terrängen är relativt tuff. Ibland går spåret upp på höga åsbackar för att sedan gå ner i sänkor. Detta för att du ska kunna utforska inlandsisens olika formationer. Formationerna är så omfattande och framträdande att området är av riksintresse för forskning och undervisning om den senaste istiden.

Karta istidsspåret blå slinga (för utskrift)

Information om Östgötaleden

Östgötaleden som passerar Skogssjön

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?