Mjölby kommun, länk till startsidan

Brandsäkerhet när du hyr lokal

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.

Du som hyresgäst har också ett ansvar för brandskyddet

Både en ägare till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för träning, tävling, arrangemang eller fest, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. I lagen är det dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet.

I Mjölby kommuns lokaler är det ägaren, det vill säga service- och teknikförvaltningen, som har ett övergripande ansvar för att se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt. Det kan exempelvis vara att se till att utrymningsvägar kan öppnas utan nycklar eller särskilda verktyg eller att det finns släckutrustning och skylt över det maximala antalet tillåtna personer i lokalen.

Den som hyr och/eller använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Det kan exempelvis vara att se till att utrymningsvägar inte blockeras.

I samband med att du hyr lokaler för ditt arrangemang ska du kontrollera brandskyddet för den lokal du tänker hyra. Se checklista för brandskydd! Varje hyresgäst/ansvarig gruppledare ska ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare.

En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal.

Särskild rutin vid övernattning

Man ska lämna in anmälan om övernattning i kommunens lokaler. Detta gör du till Räddningstjänsten Östra Götaland på deras hemsida.

Anmälan om tillfällig övernattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten i Mjölby kommun har också en särskild rutin vid övernattning. Rutinen är obligatorisk för tillfälliga hyresgäster och för kommunens egen verksamhet.

Checklista för brandskyddet

Du som ledare/hyresgäst ansvarar för vissa delar i brandskyddet när ni hyr Mjölby kommuns lokaler.

Innan lokalen används – kontrollera eller se till att:

 • Ta del av skriftliga utrymningsplaner, ordningsregler och släckutrustning
 • Inte ta in fler gäster än vad lokalen/erna är godkända för.
 • Kontrollera att utrymningsvägar är markerade och upplåsta.
 • Se till att utrymningsvägarna inte blockeras med idrottsmaterial, bord, stolar, kläder med mera.
 • Kontrollera att utrymningsvägarna är framkomliga även vintertid.
 • Informera gruppen eller dina gäster om var utrymningsvägarna finns.
 • Kontrollera var släckutrustning finns och att du eller ni kan hantera den.
 • I förekommande fall se till att placera ljus och marschaller på säker plats.
 • Informera att samtliga av kommunens lokaler är rökfria (Gäller även skolområde).
 • Se till att eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta.
 • Bestäm och informera om uppsamlingsplats vid eventuell brand.

Innan lokalen lämnas – se till att:

 • Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade.
 • I förekommande fall se till att levande ljus och marschaller är släckta.
 • I förekommande fall se till att spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda.
 • Sopsäckar eller annat brännbart material får endast lämnas på avsedda platser.

Om det börjar brinna

Rädda

 • Rädda liv som är i uppenbar fara men utsätt dig inte för risker.
 • Utrym lokalen, stäng fönster och dörrar.
 • Bege dig till uppsamlingsplats.

Varna

 • Varna andra som hotas av branden.
 • Ropa när du är på väg ut.

Larma

 • SOS på telefonnummer 112.
 • Utlös brandlarm om det finns.
 • Möt om möjligt räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden.

Släcka

 • Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker.
 • Använd släckutrustning.

Brandsäkerhetsinformation vid lokaluthyrning (för utskrift)Pdf, 628 kB, Pdf, 292.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista vid övernattning Pdf, 198.6 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?