Mjölby kommun, länk till startsidan

Föreningsarkiv

Under 30 års tid har många valt att förvara sina värdefulla handlingar i föreningsarkivet i Mjölby kommun.

Arkiv från föreningar, företag, gårdar och personer

Nu finns det totalt cirka 500 ordnade och förtecknade arkiv i föreningsarkivet. De flesta kommer från föreningar, men även från företag, gårdar och personer. I arkivet är alltifrån fackliga och politiska organisationer till kulturella, gymnastik- och idrottsföreningar representerade. I företags- och personarkiven finns det spännande material som har använts till utställningar, föredrag och böcker.

Vill du veta vilka arkiv som finns?

Många av förenings-, företags-, gårds- och personarkiven som förvaras i föreningsarkivet är sökbara i Nationell Arkivdatabas på Riksarkivets hemsida.

Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ länken till Riksarkivets startsida. I rutan till vänster med rubriken ”Sök i arkiven” välj den nedersta länken som också heter ”sök i arkiven” . Under rubriken Nationell Arkivdatabas (NAD), välj och tryck på länken ”sök arkiv” där också. En sökruta kommer upp. Skriv där till exempel ”Mjölby Skorpfabrik” i rutan, vilket då presenteras som det översta arkivet. Tryck på länken AB Mjölby Skorpfabrik och du får upp mer information om företaget och vilka handlingar från det som förvaras i Föreningsarkivet i Mjölby kommun.

Söker du andra föreningsarkiv, lokalhistoriska arkiv i Östergötland finns mer information på Östergötlands Arkivförbund.

ÖLFA - Östergötlands Arkivförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar är välkomna att lämna sina arkiv

Alla föreningar i Mjölby kommun är välkomna att lämna in sina arkivhandlingar. Föreningsarkivet tar självklart också emot arkiv från föreningar som inte är verksamma längre eller från nedlagda lokala företag samt gårds- och personarkiv.

Arkivhandlingarna ordnas och förtecknas, så att det blir enkelt att söka i dem. Föreningen får en arkivförteckning, för att veta vad som finns bevarat.

Vad bör en förening bevara?

Arkivet tar bara emot respektive förenings eget material, men inte verifikationer eller cirkulär.

Detta bör du bevara för framtiden:

 • Protokoll från styrelse- och årsmöten
 • Utgående skrivelser och brev
 • Stadgar
 • Historiker, jubileumsskrifter och egna trycksaker
 • Kontrakt och avtal
 • Verksamhets- och revisionsberättelser
 • Medlemsregister och liknande förteckningar
 • Inkommande skrivelser och brev
 • Kassaböcker eller databokföring
 • Bokslut och budgetar
 • Statistik
 • Ritningar och kartor
 • Foton
 • Tidningsurklipp
 • Övrigt av intresse

Kostnad för säker förvaring

För aktiva föreningar är avgiften för förvaringen 255 kronor per påbörjad hyllmeter och år. Handlingarna deponeras, de är fortfarande föreningens egendom. När det gäller nedlagda föreningar står kommunen för kostnaderna.

Öppettider i föreningsarkivet

Måndag-torsdag 9-12, 13-16.30
Fredag 9-12, 13-16
Boka besök genom att skicka en förfrågan till foreningsarkivet@mjolby.se
eller ring 010-234 50 00.

Kontakt

Föreningsarkivet
Besöksadress
Burensköldsvägen 11, Stadshuset i Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?