Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu blir elevers ledighetsansökan digital

Från och med den 1 januari 2024 ska elevers ledighetsansökan göras digitalt via Edlevo. Ledighetsansökan görs idag via blankett.

Som vårdnadshavare kan du nå ledighetsansökan i appen Edlevo. Myndiga elever kan själva ansöka om ledighet via elevsidan.

Elever i grundskola och anpassad grundskola har enligt skollagen skolplikt. Det betyder att eleven måste gå i skolan. Eleven kan få ta kortare ledigheter under läsåret. För längre ledigheter behövs det mycket starka skäl för att få ledigt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som starka skäl. Det är rektorn på skolan som beslutar om eleven får ledigt. Reglerna gäller även för gymnasieelever.

Här kan du läsa mer om ledighetsansökan

Läsårstider och lov i grundskolan

Läsårstider och lov i gymnasieskolan

Uppdaterad: