Mjölby kommun, länk till startsidan

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Bilen

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Tvätta helst inte bilen på gatan

Även om du inte använder kemikalier till rengöring följer föroreningar med i tvättvattnet från bilen. Vattnet rinner ner i gatubrunnar och vidare ut i närliggande vattendrag och sjöar. Därför bör man inte tvätta bilen på gatan.

Tvätta vid avsedd anläggning

Ett bättre alternativ är att tvätta bilen i en biltvätt där spillvattnet från tvätten renas. Vid en yrkesmässig biltvätt ska bästa möjliga teknik användas. Använd miljömärkta produkter där det är tillåtet att ta med produkter själv. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, till exempel tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Enstaka tvättar på gräsmatta eller grusad yta

Vid enstaka tillfällen kan bilen tvättas på gräsmatta eller grusad yta långt från vattendrag, dagvatten- eller dricksvattenbrunnar. Vid dessa tillfällen bör rengöringsmedel undvikas helt.

Miljöbalken

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som är till för att skydda miljön och människors hälsa. Reglerna gäller för såväl företag som för privatpersoner. Miljönämnden får i enskilda fall besluta om förläggande och förbud från tvätt på gatan.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?