LSS-fritids Plus 13

På uppdrag av omsorgs och socialförvaltningen ansvarar vi för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år med funktionsvariationer.

Verksamheten bedrivs i Mjölby fritidsgårds lokaler på Lagmanskolan och vi jobbar integrerat med fritidsklubben. Vi gör även egna aktiviteter med gruppen.

Korttidstillsyn erbjuds vardagar innan och efter skoltid samt heldagar vid lov och studiedagar.
Undantag är fyra veckor på sommaren samt två studiedagar per år för planering och kompetensutveckling.

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsyn kan variera och utformas därför på ett flexibelt sätt.

Genomförandeplan upprättas i samverkan med ungdom och målsman. I planen anges mål och delmål och följs upp regelbundet.

För att få en plats på Plus 13 måste ett beslut tas av omsorgs- och socialförvaltningen.

Kontakt

Mjölby fritidsgård
Fredrik Andersson

Telefon: 010-234 52 39

fritidskl@mjolby.se

Adress: Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby

Senast publicerad