Internationellt arbete

Här hittar du information om inriktningen för kommunens vänorter, internationella arbete, länkar till andra myndigheter och organisationer, nyhetsbrev, EU-guiden för ansökan om medel till aktuella EU-program med mera.

Vänorter

Hankasalmi, Finland

Kommunen grundades 1872 och ligger cirka 30 mil norr om Helsingfors mitt i det vackra finska sjölandskapet. Det bor cirka 6 000 personer i kommunen.

Jord- och skogsbruk är de näringar som sysselsätter flest människor. Förutom den rena naturen och det mångsidiga kulturutbudet är fisket av bland annat insjööring en av de saker som man som turist kan ägna sig åt, oavsett om man är entusiast eller amatör.

Hankasalmi kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Häädemeeste, Estland

Blev självstyrande enhet den 1 december 1990. Kommunen ligger längs kusten i Rigabukten och gränsar i söder mot Lettland. Invånarantalet är cirka 3 500 personer. Skogs och fiskeindustri är de huvudsakliga näringarna samt keramisk lerindustri och turism.

Kommunen har stora naturvärden och den mest kända är Nigula naturreservat. Fågelmärkningsstationen vid Kabli ligger också i Häädemeeste. Vänortsutbytet är i första hand inriktat på ungdomsprojekt och kultur.

Häädemeeste kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karmøy, Norge

Kommunens natur präglas av ljunghedar, myrar och skog. I väster har man havet som granne och i öster fjällen. Befolkningen på ungefär 35 000 personer är spridd över hela kommunens yta och de flesta bor i villor.

Kommunen kom till 1965 då sju småkommuner slogs samman till en stor. Den största arbetsplatsen är inom aluminumtillverkning, men även sjöfart, fiske och jordbruk sysselsätter många. Vänortsutbytet är i första hand inriktat på ungdomsprojekt och erfarenhetsutbyte.

Karmøy kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster