Kopiering för föreningar

Föreningar kan lämna material för kopiering till kommunens reproavdelning. Du kan lämna in original hos Medborgarservice i stadshuset. Kopieringsavgifterna debiteras föreningen en gång per år, i december månad.


Kopieringskostnad

Pappersstorlek/typ

Pris

A4 vitt

40 öre per sida

A3 vitt

70 öre per sida

Färgkopior A4

1,50 kronor per sida

Färgkopior A3

3 kronor per sida

Moms tillkommer på samtliga priser, 25 procent.

Kopieringsservice

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se


Senast publicerad