Vandringsleder och spår vid Skogssjöområdet

Gula sjöslingan 4,5 kilometer

Svårighetsgrad: medel
Längd: cirka 4,5 kilometer
Tid: 60 - 75 minuter

Slingan är märkt med gul markering på träd och stolpar och är 4,5 kilometer lång inom Skogssjöns naturreservat. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns friluftsgård och parkering. Leden går runt Skogssjön, en så kallad grundvattensjö som saknar såväl tillflöden som utlopp. Leden går förbi Skogsjö gård och på vissa ställen är slingan relativt tuff, framförallt där leden följer gropar och åsar. Dessa är en följd av inlandsisen som smälte bort från trakten för omkring 12 000 år sedan. Gula slingan går också bitvis igenom igenvuxna skogsdelar och angränsar till kärrmarker där det finns ett rikt fågelliv. Under sommarmånaderna kan du ta en paus på friluftsgårdens café och uteplats medan du ser ut över Skogssjöns glittrande vatten eller tar ett bad i sjön.

Se karta gula slingan i GIS-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta gulaslingan för utskrift Öppnas i nytt fönster.

Röda skogsslingan 2,5 kilometer

Svårighetsgrad: medel
Längd cirka 2,5 kilometer
Tid cirka 30 - 40 minuter

Slingan är märkt med röd markering på träd och stolpar och är 2,5 kilometer lång inom Skogssjöns naturreservat. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns friluftsgård och parkering. Det går lika bra att ansluta eller avsluta vandringsturen vid de stadsnära bostadskvarteren Egeby och Slomarp. Röda slingan leder genom en omväxlande skog, ömsom ljus och öppen, ömsom mer sluten och vildvuxen. Här kan vardagspromenaden ge spännande naturupplevelser av skogens djur och fåglar samtidigt som du får din dagliga motion. Terrängen är medelsvår. På delar av slingan är terrängen relativt tuff. Under sommarmånaderna kan du ta en paus på friluftsgårdens café och uteplats medan du ser ut över Skogssjöns glittrande vatten.

Se karta röda slingan i GIS-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta rödaslingan för utskrift Öppnas i nytt fönster.

Istidsspåret 3 kilometer

Svårighetsgrad: svår
Längd: cirka 3 kilometer
Tid: 45 - 60 minuter

Istidspåret är märkt med blå markering på träd och stolpar och är 3 kilometer långt inom Skogssjöns naturreservat. Delar av spåret följer Östgötaleden som är markerad med orange färg. Istidsspåret har informationsskyltar, som berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns i naturreservatet. En lämplig start på slingan är vid Skogssjöns friluftsgård och parkering. Terrängen är relativt tuff. Ibland går spåret upp på höga åsbackar för att sedan gå ner i sänkor. Detta för att du ska kunna utforska inlandsisens olika formationer. Formationerna är så omfattande och framträdande att området är av riksintresse för forskning och undervisning om den senaste istiden.

Karta istidsspåret blå slinga för utskrift Öppnas i nytt fönster.

Skogssjön - Örbacken

Svårighetsgrad: lätt/medel
Längd: cirka 5,5 kilometer
Tid: 60 - 75 minuter

Östgötaleden som passerar Skogssjöområdet är märkt med orange färg på träd och stolpar. Norrut på Östgötaleden kan du efter cirka 5,5 kilometer nå Örbackens naturreservat som avslutar Östgötaleden i Mjölby kommun. Här kan du bli hämtad av närstående eller vandra samma väg tillbaka till Skogssjön.

Från Skogssjön slingrar sig leden på en mycket tydlig rullstensås kallad Pilosaåsen längs Skogssjöns västra strand. På de öppna delarna vid sjön finns en artrik torrängsflora med växter som gynnas av den kalkhaltiga marken. Den gulblommiga ärtväxten luddvedel är märkligast av dessa, en raritet som endast är funnen på sex platser på det svenska fastlandet, alla i Östergötland. Över en vacker spång vid Skogssjöns
våtmarker fortsätter sedan leden vidare genom lätt skogsterräng. En kort sträcka går leden på en asfalterad och grusad väg innan leden fortsätter i vacker skogsterräng fram till Örbackens naturreservat.
Naturreservatet är värdefull för sitt kalkkärr och sina annorlunda blommor. Kalkkärret är orkidéernas rike! Vid Örbacken finns ett vindskydd där det går att övernatta eller ta en välförtjänt paus.

Karta Östgötaleden Skogssjön - Örbacken för utskrift Öppnas i nytt fönster.

Östgötaleden Skogssjön - Bleckenstad

Svårighetsgrad: lätt/medel
Längd: cirka 12 kilometer
Tid: 2 - 2,5 timmar

Östgötaleden som passerar Skogssjöområdet är märkt med orange färg på träd och stolpar. Söderut kan du nå Bleckenstad gård efter cirka 12 kilometer eller fortsätta vidare söderut på Östgötaleden genom Boxholms kommun. Vid Bleckenstad kan du bli hämtad av närstående, ta bussen eller vandra samma väg tillbaka till Skogssjön. Leden slingrar sig fram genom Skogssjöområdet och följer på vissa avsnitt istidsspåret söderut via bostadsområdet Tunet vidare mot Kungshögarna och bostadsområdet Ryttarhagen till Lundbyvallen. En anslutning eller avstickare på leden vid Kungshöga är markerad till och från Mjölby järnvägsstation för vidare transport i länet. Från Lundbyvallen följer leden genom lättvandrad skogsmark, stigar och skogsvägar förbi gamla torpmiljöer och en äldre kvarnruin ner till Bleckenstad gård med sin gårdsbutik. Bleckenstad har anor från 4 000 f.kr och ligger på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun.

Karta Östgötaleden Skogssjön - Bleckenstad för utskrift Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

kulturofritid@mjolby.se

Senast publicerad