Konsumentvägledning

Du som köper en vara eller tjänst av ett företag kallas konsument. Är du bosatt i Mjölby eller Boxholms kommun kan du få vägledning i olika konsumentfrågor av konsumentvägledare. Vägledningen är gratis.

Vänd dig till konsumentvägledaren för att få:

  • veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument
  • information om vilka regler och lagar som gäller för dig som konsument
  • information om hur du gör när du ska klaga
  • vägledning eller information om vad du kan göra när du och ett företag inte är överens

Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas bank- och finansbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas försäkringsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etiska rådet för betalteletjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telekområdgivarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsument Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I takt med att samhället har digitaliserats mer, har det blivit extra viktigt att tänka på den digitala säkerheten. Här har vi samlat information kring hur du kan skydda dig mot exempelvis ID-kapning.

Digital säkerhet

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

konsument@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Senast publicerad