Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter en lex Sarah-anmälan om brister kring ett samtycke om digital tillsyn

Det var efter en händelse inom hemtjänsten som ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har bedömt åtgärderna som gjorts och avslutar ärendet.

En intern utredning visade att det handlade om ett allvarligt missförhållande som visade på brister i rättssäkerheten vid handläggning och genomförande gällande insatserna digital tillsyn och trygghetslarm.

Händelsen skedde i hemmet hos en hemtjänsttagare som har beslut om insatsen digital tillsyn via kamera samt trygghetslarm. Vid två tillfällen har kameran tagits ner och utrustningen till trygghetslarmet tagits bort av kunden. Genom sitt agerande bör det tolkats som att hen inte gett sitt samtycke till insatserna. Trots det har kameran och trygghetslarmet installerats på nytt och samma sak skedde igen, där kunden plockade ner kamera och utrustning.

IVO bedömer att huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar ärendet. IVO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Läs den första nyheten i ärendet

Uppdaterad: