Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Sarah-anmälan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ett ärende som omsorgs- och socialnämnden har anmält enligt lex Sarah. Anmälan handlade om att ett protokoll från omsorgs- och socialnämnden, innehållande två individärenden, hade skickats i sin helhet via e-post till två tjänstemän utanför Mjölby kommun.

Sekretessbelagda uppgifter hade därmed lämnats ut till obehöriga personer. Misstaget upptäcktes direkt och mottagarna av protokollet kontaktades omgående med uppmaning om att inte öppna e-postmeddelandet och radera innehållet på ett säkert sätt. Det har säkerställts att uppgifterna inte har lästs av obehöriga. Händelsen har också anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) då den bedömdes vara en personuppgiftsincident.

IVO avslutar ärendet och vidtar inte några ytterligare åtgärder. IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Utredningen visar att nämnden har gjort åtgärder i det direkta läget, att man identifierat bakomliggande orsaker till händelsen samt planerat åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Läs även nyheten om lex Sarah-anmälan

Uppdaterad: