Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ungdomslotsar – trygga vuxna på stan

I februari drog ett projekt med ungdomslotsar igång i Mjölby kommun. De arbetar med barn och unga i åldern 10-19 år som är i riskzonen eller befinner sig i riskmiljöer för att förebygga att de hamnar snett.

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Mjölby kommun arbetade redan innan med unga där det finns en oro kring droger och kriminalitet i ett arbetssätt kallat SSPF. Förkortningen står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Ungdomslotsarna kan sägas vara ett försteg till det.

– Det behöver inte vara att de har stora problem, utan vi finns för de som inte har en självklar plats utan hänger på stan och riskerar att hamna fel, säger Jessica Lind som är samordnare för lotsarna. Då kan vi försöka hitta en passande aktivitet eller lotsa vidare till rätt instans om det finns behov av mer stöd, kanske tillsammans med familjen.

Ungdomslotsarna har i dagsläget en projekttid på tre år. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för projektet som också har en nära samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, polisen och föreningslivet.

Matilda Kaldenvik, Cristoffer Gladh, Jessica Lind och Ali Aman Ali.

Fyra ungdomslotsar

Ungdomslotsarna har alla bakgrund inom området och känner väl till kommunen, men de har olika kompetenser och kompletterar varandra. Jessica Lind har arbetat på Råd, stöd och behandling i Mjölby kommun och Cristoffer Gladh som fritidsledare. Han är engagerad i frågor som rör HBTQIA+ och har arbetat med det på Mantorps fritidsgård. Ali Aman Ali är behandlingspedagog och har erfarenhet av att möta ungdomar i missbruk eller kriminalitet. Och Matilda Kaldenvik är utbildad inom kriminologi och beteendevetenskap och hon har jobbat med personer med beroende.

– Vi är inte akut behandlande eller har myndighetsutövning, säger Jessica Lind. Vi är inte fältassistenter eller från socialtjänsten. Det gör att det är en låg tröskel att ta kontakt med oss. Men vi har ändå ett ansvar att rapportera in om vi ser någon som far illa. Vi vill bli igenkända av de unga och av deras föräldrar så att de kan söka upp oss. Det förtroendet är något vi bygger upp med tiden. Än så länge är det oftast vi som tar kontakt.

Just nu arbetar de med att samverka och bygga upp ett nätverk med till exempel skolor, fritidsverksamhet, föreningar och andra som träffar unga.

– Om vi känner verksamheterna och människorna där så kan vi hjälpa till att lotsa till rätt instans, säger Cristoffer Gladh. Vi undersöker också vilka platser och vid vilka tider vi behövs mest. Vi är ute på fritidsgårdar, i gallerian, i bostadsområden och på stan och rör oss i alla orterna i Mjölby kommun.

Möta unga där de är

Vid event som lockar många unga som Valborg och skolavslutning, eller bara en vanlig fredagskväll, så är de på plats för att skapa trygghet.

– Det kan vara någon vars kompis har druckit för mycket som kommer fram till oss, berättar Matilda Kaldenvik. Eller att de hamnat i en halvstökig situation och behöver komma till en tryggare plats. Då är det skönt med en vuxen, som inte är polis eller socialsekreterare, att gå till.

– Det är väldigt kul att jobba med unga, och det behövs närvaro av vuxna, berättar Ali Aman Ali. På Valborg var det många från mellanstadiet som kom fram och var nyfikna på vilka vi är. De yngre är ofta enklare att få kontakt med.

Cristoffer Gladh berättar att gymnasieungdomar är svårare att få spontan kontakt med.

– De är i gränslandet till att vara vuxna. Men om de har träffat oss innan, till exempel när vi har haft spontana aktiviteter på rasterna på deras skola, så tycker de att det är kul när de sedan träffar på oss ute på stan. Ibland är de med och arrangerar saker också. Humor är ett bra verktyg för att nå fram, och att bjuda på sig själv och vara närvarande.

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör.

Fler reportage i serien:

Kommunen bjuder på skolavslutningsfirande

Så vågar du stå emot droger

Nu är kommunens SSPF-arbete igång på riktigt

Våga prata med ditt barn om narkotika

Kontakt

Jessica Lind
Verksamhetssamordnare Ungdomslots
Telefon:

Uppdaterad: