Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Så vågar du stå emot droger

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Att stå emot droger som ungdom kan vara svårt vid grupptryck. ”Att fundera över det och var man själv står kan göra stor skillnad”, säger Caroline Höglund, skolkurator på Kungshögaskolan.

Kvinna sitter i soffa.

Caroline Höglund, skolkurator på Kungshögaskolan, tycker att det är viktigt med drogkurage. "Var inte rädd att prata om det, våga ställ frågor", säger hon.

Caroline Höglund har tagit fram material om drogkurage som riktar sig till elever som går första året på gymnasiet.

– Vi vet att det finns mycket droger i samhället. Våra ungdomar möter det på många arenor, både när de är ute och på sociala medier. De får olika bilder av narkotikaanvändandet. Vi ser att det finns ett stort behov att prata om det med ungdomarna. Hur kan vi hjälpa dem att säga nej? säger hon.

Materialet består av olika typer av scenarier med enkla frågor.

– Ett scenario kan vara att du är på en fest, någon som du inte känner så väl kommer fram och erbjuder dig något. Vad gör du och vad tänker du?

Kvinna sitter i soffa.

Planen är att man även ska ta fram material för elever i högstadiet.

Uppskattad diskussion bland eleverna

Diskussionen av materialet har skett på mentorstid där klasserna är indelade i grupper. Sedan har de återkopplat i storgrupp och berättat vad de har kommit fram till. Samtalen har varit uppskattade av eleverna.

– Vi har hamnat i många olika diskussioner. I en klass ville man veta mer om vad som händer i kroppen när man tar narkotika. I en annan klass handlade det mycket om relationer, säger Caroline Höglund.

Argumenten för att säga nej till droger skiljer sig åt bland eleverna.

– En del säger att det bara är att säga nej. Men vad händer om någon tjatar, kan man stå emot då? Vad händer om det är någon som du tycker om och är intresserad av? Medan andra använde argumentet att de inte vill riskera att det ska gå dåligt i skolan och att de ska bli avstängda.

Varför är det viktigt med drogkurage?

– Vi måste hjälpa ungdomarna att hitta sätt att säga nej på. Det är lätt att falla för grupptrycket. Som ungdom vill man så gärna vara med i gruppen, tillhöra något eller upprätthålla en bild av sig själv. Genom att öppna upp för diskussion och problematisera situationer som ungdomar kan hamna i skapar vuxna möjligheter att reflektera och se nya perspektiv kring att säga nej, säger Caroline Höglund.

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör.

Uppdaterad: