Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Sarah-anmälan om trygghetslarm

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ett ärende som omsorgs- och socialförvaltningen har anmält enligt lex Sarah. Anmälan handlade om att trygghetslarmen inte fungerat fullt ut sedan ny larmleverantör tagit över under hösten 2023.

Det som rapporterades in enligt lex Sarah var brister i tekniken för trygghetslarm. IVO bedömer att vårdgivaren uppfyllt sin skyldighet att utreda och att de åtgärder som redovisats är korrekta utifrån de händelser som har utretts. Dessa åtgärder är:

  • verksamheten har gjort åtgärder för att direkt rätta till eller föregå eventuella kommande missförhållanden
  • identifierat orsaker till det inträffade
  • tagit och planerat för fler åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

IVO anser att förvaltningen har gjort tillräckligt i ärendet och begär inte några ytterligare åtgärder. Detta betyder att IVO nu avslutar ärendet.

Den första nyheten om händelsen och lex Sarah-anmälan

Uppdaterad: