Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan om MRSA-smitta

Efter att det i januari upptäcktes att en patient boendes på ett särskilt boende i kommunen bar på den smittsamma sjukdomen MRSA gjordes en utredning av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Utredningen ledde till en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har nu kommit med sitt beslut och avslutar ärendet utan att begära några ytterligare åtgärder.

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Samt att IVO bedömer att de åtgärder som redovisats är rimliga och korrekta utifrån den händelse som har utretts.

IVO anser även att omsorgs- och socialförvaltningen har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven som ställs utifrån de olika lagrummen. Detta betyder att IVO nu avslutar ärendet.

Läs även nyheten om lex maria-anmälan

Uppdaterad: