Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Trygghetsundersökning bland företagarna i kommunen

Under hösten har vi gjort en undersökning bland företagare i Mjölby kommun om trygghet. Syftet var att bland annat ta reda på hur företag i kommunen drabbas av brott, vilka brott man oroar sig över och hur brottsligheten påverkar verksamheten.

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

De som fick svara på frågorna var företag i kommunen med en omsättning över 500 000 konor senaste räkenskapsåret. Närmare 1 200 stycken fick enkäten. Av dem så var det knappt en fjärdedel som svarade, vilket är högre än den nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet genomför.

– Resultatet visar att vi från kommunens håll behöver fortsätta och ytterligare utveckla vår samverkan med näringslivet. Resultatet kommer att användas för att utveckla arbetet med att stötta och involvera företagen i det brottsförebyggande arbetet, säger säkerhetschefen Morgan Lantz.

Oro för brott

Ungefär en av fyra (23,9 procent) av de som svarat anser att de inte upplevt någon oro alls för brott eller ordningsstörningar under de senaste 12 månaderna. Det innebär å andra sidan att tre av fyra (76,1procent) svarat att de oroar sig för en eller flera typer av brott eller ordningsstörningar.

– Inbrott den vanligaste orsaken till oro, det har hälften av alla svarat. Därefter följt av olaga intrång, bedrägerier, stölder och skadegörelse.

Drabbade av brott

En majoritet (57,2 procent) av de svarande företagen i kommunen anger att de inte drabbats av brott under de senaste 12 månaderna. Mindre än hälften (42,8 procent) har svarat att man drabbats av brott under de senaste 12 månaderna. Det vanligaste de utsatts för är nedskräpning, följt av stölder, inbrott och olagliga intrång

– En slutsats som vi drar utifrån detta är att oro för brott är mycket vanligare än den faktiska utsattheten för brott.

Problem för verksamheten

En majoritet (71,4 procent) tycker att brott och ordningsstörningar inte har inneburit betydande problem för verksamheten under det senaste året. Knappt en tredjedel (28,6 procent) anser att det är ett betydande problem för verksamheten. Majoriteten av de som svarat uppger att de inte har övervägt några större förändringar av verksamheten på grund av brottslighet och ordningsstörningar det senaste året.

Förtroende

En fjärdedel (25 procent) svarar att de har förtroende för rättsväsendet. Ungefär en tredjedel (33,7 procent) av företagen svarar att de har lite förtroende för rättsväsendet.

– Vi ser att många inte har gjort någon polisanmälan när de har blivit utsatta för brott. Det var något vi misstänkt och nu har fått bekräftat i undersökningen. Kanske tror de att det inte spelar någon roll, men även om polisen inte kan lova att utredningarna når hela vägen till fällande dom så är anmälan viktig för statistiken ska bli rätt och att det tillsätts resurser, säger Jonny Bertholdsson, näringslivsutvecklare.

Här finns rapporten i helhet:

Mjölby kommuns trygghetsundersökning för näringslivet 2024 Pdf, 668 kB.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som besvarat enkäten. Den ger oss bättre underlag och möjlighet att samverka med näringslivet i dessa frågor, säger Morgan Lantz.

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör. Fler reportage i serien:

Så jobbar kommunen med trygghetsskapande insatser Länk till annan webbplats.

Samarbete med polisen för tryggare kommun

Nu är kommunens SSPF-arbete igång på riktigt

Anmäla brott och tipsa polisen

Om det inte är ett pågående brott och man har tid att vänta ringer man 114 14 eller anmäler via polisen.se. Är det ett pågående brott ringer man 112.

Man kan också lämna tips till polisen om man ser eller hör något som polisen behöver känna till. Man kan vara anonym. Tips kan handla om till exempel personer som skapar otrygghet, narkotikaförsäljning eller andra uppgifter som kan vara bra för polisen att känna till.

Uppdaterad: