Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu får du som äldre tycka till om äldreomsorgen

Kvinna på ett särskilt boende spelar brädspel med en medarbetare

Inom några dagar landar Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” i brevlådan hos dig som är 65 år eller äldre och har insatser inom vård och omsorg. Dina svar är viktiga för oss!

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" skickas ut varje år till de som är 65 år eller äldre och som är beviljade insatserna hemtjänst i ordinärt boende eller bor på ett särskilt boende för äldre. Enkäten går att svara på till och med 24 maj.

– Vi vill gärna veta vad våra kunder tycker och därför är det viktigt att den som svarar gör det utifrån sina erfarenheter. För att vi ska ha möjlighet att förändra äldreomsorgen i Mjölby kommun är det viktigt att vi får veta vad de tycker fungerar och vad som inte gör det. Undersökningen blir ett underlag; både inom hemtjänsten och på våra särskilda boenden, förklarar Catherine Stolfer Suneson, verksamhetschef område äldre.

Fina resultat under förra året

Förra årets undersökning visade att hemtjänsten i Mjölby kommun ligger högre än rikssnittet i till exempel frågor kring bemötande, trygghet och förtroende samt hemtjänsten som helhet. Några exempel från undersökningen är:

  • 97 % tycker att medarbetarna bemöter kunden på ett bra sätt. Rikssnittet är 96 %.
  • 92 % har förtroende för de medarbetare som kommer hem till kunden. Rikssnittet är 88 %.
  • 92 % är mycket nöjd ganska nöjd med hemtjänsten som helhet. Rikssnittet är 86%.

Frågor kring bemötande, trygghet samt helheten på de särskilda boendena i Mjölby kommun ser ut så här:

  • 97 % upplever att medarbetarna bemöter kunderna på ett bra sätt. Rikssnittet är 92 %.
  • 89 % upplever att det är tryggt att bo på äldreboendet. Rikssnittet är 86 %.
  • 80 % är mycket nöjda eller nöjda med helheten på äldreboendet. Rikssnittet är 78 %.

Här kan du läsa resultatet från förra årets undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Viktigt för äldre personer att göra sin röst hörd

Vi vill poängtera att det är de äldre personernas åsikter som ska framgå i enkäterna. De som inte kan svara själva får gärna ta hjälp av till exempel någon anhörig, god vän eller god man. Om medarbetare ska hjälpa en äldre person att svara, så ska den äldre personen uttryckligen ha bett om hjälp och medarbetaren bör ha försäkrat sig om att det inte finns någon anhörig, vän eller god man som kan hjälpa till.

Uppdaterad: