Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kontrollera dricksvattenbrunnar i översvämningsdrabbade områden

Vädervarningarna om höga flöden ligger kvar i Östergötland. I de översvämningsdrabbade områdena finns det risk att dricksvattenbrunnar förorenas. Kontrollera därför vattenkvaliteten i din brunn innan du använder vattnet.

Vid en översvämning kan ämnen och mikroorganismer från omgivande mark spolas ner i grävda och bergborrade brunnar. Risken för inträngning kan öka om marken runt brunnen är vattenmättad, som markerna i stora delar av Östergötland är just nu efter den snabba snösmältningen och tidigare regn. I översvämningsdrabbade områden bör du därför kontrollerna om din dricksvattenbrunn är påverkad.

Livsmedelsverket ger följande rekommendationer om det varit översvämning där du har din dricksvattenanläggning:

  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydligt främmande lukt och smak.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats: Översvämning - så kan dricksvattnet påverkas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kokning före användning av vattnet tar bort mikroorganismer men hjälper inte emot skadliga ämnen som kan finnas i marken. Ta kontakt med miljökontoret för att få mer information.

Bakgrund

Snabb snösmältning och återkommande regn har lett till mättade marker och höga flöden med risk för översvämning i flera vattendrag i Östergötland, framför allt runt Roxen och Glan. SMHI:s vädervarningar på gul och orange nivå ligger kvar över helgen.

De mättade markerna göra att avrinningen går långsamt och att det kommer ta lång tid innan vattennivåerna sjunker till normala nivåer.

Håll dig uppdaterad om det aktuella väderläget hos SMHI: Konsekvensbaserade varningar Länk till annan webbplats.

Mer information

Eget dricksvatten

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: