Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Två e-tjänster för orosanmälan är numera en e-tjänst

I mitten av januari så förändrades e-tjänsterna för att anmäla in misstanke om barn som far illa. Från att ha varit två olika e-tjänster som krävt e-legitimation så hänvisar vi nu till en e-tjänst där du inte behöver använda e-legitimation.

Med den nya e-tjänsten så blir det smidigare för både dig som privatperson och för dig som är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Dels att det bara är en e-tjänst, dels för att det inte krävs en e-legitimation.

– Vi vet att detta även skapar bättre förutsättningar för medarbetarna inom vår förvaltning, eftersom ärendet hamnar direkt in i vårt verksamhetssystem. Det är ett stort steg i riktning för mer rättssäkerhet, då vi tar bort flera steg i den manuella hanteringen, säger Anneli Tollehed Biller, tillförordnad enhetschef på barn och unga.

Barns bästa i centrum

Om du som privatperson misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. Om ett barn far illa eller riskerar att fara illa, är det vår uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Vem är anmälningspliktig?

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att göra en anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller exempelvis personal i skola, på fritids, inom sjukvården och polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Du läser mer om vad en orosanmälan är och var du hittar e-tjänsten här

Uppdaterad: