Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Önska skola inför skolstart 2024

Nu är det dags att göra ett skolval för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Skolval görs senast 31 januari.

Beslut om skolplacering i förskoleklass skickas ut till dig som vårdnadshavare under mars 2024.

Här kan du läsa mer om hur skolvalet går till:

Val av skola, anvisad plats

Om du inte gör ett skolval innan 31 januari kommer barnet tilldelas en skolplacering i närheten av hemmet eller på den skola som berättigar till skolskjuts om det är aktuellt.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. För mer information om hur skolplacering i anpassad grundskola går till, kontakta din förskolerektor.

Kontakt

E-post: utbildning@mjolby.se

Telefon medborgarservice: 010-234 50 00

Uppdaterad: