Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Sarah-anmälan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ett anmält ärende och tar inte några ytterligare åtgärder. Anmälan gällde en händelse i september där där ett trygghetslarm inte fungerat.

Det som rapporterades till socialt ansvarig samordnare i Mjölby kommun var brister i tekniken för ett trygghetslarm. En larmknapp fungerade inte när en person hade ramlat och behövde komma i kontakt med hemtjänsten.

IVO bedömer att vårdgivaren uppfyllt sin skyldighet att utreda och att de åtgärder som redovisats är korrekta utifrån den händelse som har utretts. Dessa är bland annat:

  • Det specifika trygghetslarmet är utbytt.
  • Verksamheten har varit i kontakt med larmleverantören för att utreda vad felet berodde på. Enheten som hanterar larm har också tagit fram listor med de personer som sällan använder sitt larm. Medarbetare har kontaktat dem för att kontrollera att deras larm fungerar.
  • Framåt kommer liknande listor tas fram varannan månad för att kunna kontrollera oftare att trygghetslarmen fungerar.
  • Stödmaterial från leverantören är uppdaterat.

– IVO har återkopplat deras beslut till oss och säger att vi utrett korrekt och tagit de åtgärder som är nödvändiga i det specifika ärendet samt för att mininera att det händer igen. Att få IVO:s bedömning av våra anmälningar vi gör, hjälper oss framåt i vårt kvalitetsarbete, säger Lena Brüde, socialt ansvarig samordnare i Mjölby kommun.

Den första nyheten om händelsen och lex Sarah-anmälan

 

Uppdaterad: