Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialförvaltningen lex Sarah-anmäler en händelse kring ett trygghetslarm till IVO

Efter en utredning av en händelse i slutet av september där ett trygghetslarm inte fungerat har omsorgs- och socialförvaltningen gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det som rapporterats till socialt ansvarig samordnare i Mjölby kommun är brister i tekniken för ett trygghetslarm. En larmknapp fungerade inte när en person hade ramlat och behövde komma i kontakt med hemtjänsten.

– Vi har gjort bedömningen efter vår utredning att det som hänt är ett allvarligt missförhållande, då det fick konsekvenser för personens fysiska och psykiska mående. Detta innebär att vi nu gör en anmälan om händelsen till IVO, säger Lena Brüde, socialt ansvarig samordnare i Mjölby kommun.

De kontroller av trygghetslarmen som dagligen genomförs är kontroll av batterinivå i larmknappar, kontroll av testlarm som inte gått fram samt kontroll av om larmenheten har kontakt med elnätet eller om den går på batteridrift.

Åtgärder som gjorts och som planeras för är:

  • Det specifika trygghetslarmet är utbytt.
  • Verksamheten har varit i kontakt med larmleverantören för att utreda vad felet berodde på. Enheten som hanterar larm har också tagit fram listor med de personer som sällan använder sitt larm. Medarbetare har kontaktat dem för att kontrollera att deras larm fungerar.
  • Framåt kommer liknande listor tas fram varannan månad för att kunna kontrollera oftare att trygghetslarmen fungerar.
  • Stödmaterial från leverantören är uppdaterat.

Det som händer nu är att IVO granskar att huvudmannens, det vill säga omsorgs- och socialförvaltningens, utredning av missförhållandet följer gällande bestämmelser.

Uppdaterad: