Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ett anmält ärende och tar inte några ytterligare åtgärder. Anmälan gällde en händelse där en patient fick insulin, som är ett läkemedel vid diabetes, på kvällen när personen inte var ordinerad det.

Skälen för beslutet från IVO är att man bedömer att vårdgivaren uppfyllt sin skyldighet att utreda och att IVO bedömer att de åtgärder som redovisats är korrekta utifrån den händelse som har utretts. Dessa är bland annat:

  • Tydliggöra ansvarsområde under arbetspass
  • Utbildning inom diabetes
  • Genomgång av rutiner – för ökad följsamhet till rutiner.

Det betyder att IVO nu avslutar ärendet.

– Händelser som vi bedömer som allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada anmäler vi till IVO enligt Lex Maria. Bedömningar som IVO sedan gör av våra utredningar hjälper oss framåt i vårt förbättringsarbete i vår verksamhet, säger Hanna Bergkvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer om händelsen i första nyheten om anmälan

Uppdaterad: