Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet tar inte några ytterligare åtgärder. Anmälan gällde en händelse där en individ på ett vårdboende i Mjölby kommun ramlat och en tid efter händelsen avlidit.

Skälen för beslutet från IVO är att man bedömer att vårdgivaren uppfyllt sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Samt att IVO bedömer att de åtgärder som redovisats är korrekta utifrån den händelse som har utretts.

Det betyder att IVO nu avslutar ärendet.

- Händelser som vi bedömer som allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada anmäler vi till IVO enligt Lex Maria. IVO:s bedömning är till hjälp i vårt förbättringsarbete inom förvaltningen. Vi ser IVO:s granskningar och bedömningar som ett stöd i vårt lärande i organisationen, säger Hanna Bergkvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer om händelsen i första nyheten om anmälan

Uppdaterad: