Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Din åsikt är viktig – delta i SCB:s medborgarundersökning

Mjölby kommun bjuder in 1200 slumpvist utvalda invånare att delta i en medborgarundersökning. Genom att svara på frågorna bidrar du till en bättre kommun. Frågorna rör allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Dina svar är anonyma, och du kan välja att svara digitalt eller på papper.

Mjölby kommun har planerat noggrant för att göra det enkelt att delta i medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs som en kombinerad webb- och pappersenkät. Totalt kommer fyra utskick att göras, digitalt till de urvalspersoner som har digital brevlåda, men också per post för de som inte har det.

Din chans att påverka

Förra gången vi genomförde medborgarundersökningen var 2021. Då deltog 493 av de 1200 tillfrågade invånare, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 41 procent.


Resultatet hjälper oss i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamheter, service och ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Den används också för att följa upp kommunövergripande mål och är ett underlag för beslut. Resultaten kommer också att publiceras på vår webbplats vid årsskiftet 2023/2024.

Du hittar föregående års resultat här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utskick till urvalspersonerna 18–64 år

Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten har skickats ut mellan den 24 augusti och den 1 september. Pappersenkäten skickas ut mellan den 22 september och den 2 oktober. Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 3 november. Sista dag för att besvara webbenkäten är den 7 november klockan 13.

Utskick till urvalspersonerna 65 år och äldre

Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten har skickats ut mellan den 24 augusti och den 1 september. Pappersenkäten skickas ut mellan den 8 och 18 september. Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 3 november. Sista dag för att besvara webbenkäten är den 7 november klockan 13.

Tack för att du ger din syn på hur vi tillsammans kan utveckla Mjölby kommun!

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad: