Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar tillsynsärende inom särskilda boenden

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att avsluta sin tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre i Mjölby kommun.

IVO fick tidigt under coronapandemin tecken på risker inom äldreomsorgen och myndigheten gjorde många granskningar i hela Sverige. Under 2022–2023 genomför nu myndigheten fördjupade tillsyner av den medicinska vården på särskilda boenden i alla Sveriges kommuner. Så även i Mjölby kommun. IVO konstaterade då brister i kompetensen inom medicinska bedömningar, dokumentation, läkemedelshantering samt vård vid livets slutskede.

Efter svar på vilka insatser som gjorts och är planerade för inom de särskilda boendena i Mjölby kommun är IVO nöjda och har beslutat att avsluta ärendet. Omsorgs- och socialförvaltningen behöver inte redovisa fler åtgärder numen IVO kan komma att följa upp beslutet.

Läs gärna vår tidigare nyhet med IVO:s beslut efter tillsynen

Uppdaterad: