Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Internationella Tillgänglighetsdagen

Kvinna som sitter vid dator.

Nya mjolby.se lanserades i december förra året. Webbplatsen har tillgänglighetsanpassats från grunden.

Den 18 maj är det Internationella Tillgänglighetsdagen. I Mjölby kommun arbetar vi med tillgänglighet för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.

Digital tillgänglighet handlar om att alla oavsett förmåga ska kunna delta i det digitala samhället på lika villkor. Ett exempel på tillgänglighet är att en webbplats ska fungera med skärmläsare eller att en film har undertext.

Cirka 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Digital tillgänglighet gynnar även de med annat modersmål och personer som befinner sig i en miljö där det är svårt att höra eller se.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, kom under 2018. Lagen innebär att offentliga aktörers webbplatser och mobilapplikationer ska vara tillgängliga.

Tillgänglighetsanpassad från grunden

I december 2022 lanserades nya mjolby.se. Webbplatsen är viktig för kommunens invånare, presumtiva medarbetare och företag. Den nya webbplatsen har tillgänglighetsanpassats från grunden.

– Mjolby.se se har över en miljon besök varje år. Det är viktigt att alla våra besökare kan ta del av det vi publicerar på vår webbplats, säger Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef i Mjölby kommun.

Under våren granskade Webperf tillgängligheten på kommunernas webbplatser. Mjolby.se är en av 290 kommuner som inte hade några fel.

– En del fel går inte att upptäcka med automatiska tester. Men detta test visar att vi ligger bra till, säger Eva Rådander.

Mjölby kommun arbetar även med tillgänglighet i sociala medier och filmer. Exempelvis används alternativ-texter som beskriver vad bilden föreställer och undertexter i filmer.

Händer som håller i en mobiltelefonen.

De flesta som besöker mjolby.se gör det via mobiltelefonen.

Digitalt anhörigstöd

Ett exempel på tillgänglighet i verksamheterna är digitalt anhörigstöd. Digitalt anhörigstöd består av ”En bra plats” och ”Demenslotsen”. En bra plats är en samlingsplats för information, råd, stöd och erfarenhetsutbyte för andra anhöriga. Demenslotsen är en digital vägvisare som guidar anhöriga genom sjukdomsförloppet.

Digitalt anhörigstöd lanserades i oktober 2021. Cirka 50-tal personer använder sig av tjänsten och det är ett brett åldersspann från 18 år och uppåt.

– Användandet fortsätter att öka i takt med spridningsarbetet i kommunen. För våra invånare är det en tillgång och bra komplettering till det fysiska anhörigstödet, säger Annelie Rydell, anhörigkonsulent.

Fysisk tillgänglighet

Exempel på fysisk tillgänglighet i verksamheterna är utegymmet i Mjölby (Vikfolkavallen) där ett flertal av maskinerna är anpassade för personer med rörelsehinder eller för personer som är rullstolsburna.

På Lundbybadet finns det särskilt omklädningsrum där även följeslagare kan vara med, det finns även lift för att lyfta i och ur den höj- och sänkbara bassängen. Skogssjön och Månsjön har även en ramp för rullstol ner i sjön.

Mer information

Tillgänglighetsredogörelse

Anhörigstöd

Webperf, Kommuners tillgänglighet 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

E-post: eva.radander@mjolby.se

 

Lis-Anna Engstrand, webbstrateg

E-post: lis-anna.engstrand@mjolby.se

Uppdaterad: